Prírastky kníh v UK KU v apríli 2022

    Prinášame prehľad prírastkov nových titulov na pracoviskách UK KU v Ružomberku, v Košiciach a v Spišskom Podhradí v apríli 2022.
    Prírastky kníh v UK KU v apríli 2022