Prírastky kníh v UK KU v máji 2022

    Prinášame prehľad prírastkov nových titulov na pracoviskách UK KU v Ružomberku a v Košiciach v máji 2022.
    Prírastky kníh v UK KU v máji 2022