Regionálne kolo vedomostnej súťaže „Mladý Európan“

  Regionálne kolo vedomostnej súťaže „Mladý Európan“ sa v rámci Žilinského kraja uskutočnilo na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
  Regionálne kolo vedomostnej súťaže „Mladý Európan“

  Vo štvrtok 20. apríla 2023, sa pod patronátom Europe Direct Žilinský kraj a v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a jej Univerzitnou knižnicou, uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže „Mladý Európan“. O priebehu súťaže informovala Mgr. Zuzana Stančíková, PhD. z Europe Direct Žilinský kraj: „Mladého Európana 2023 získali gymnazisti z Liptovského Mikuláša. Víťazmi regionálneho kola vedomostnej súťaže „Mladý Európan“ sa v rámci Žilinského kraja stal v roku 2023 tím Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

   

  Spomedzi siedmich prihlásených škôl nakoniec v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku súťažilo 6 trojčlenných družstiev. Podujatie v gescii Europe Direct Žilinský kraj malo tri kolá. „Videli sme kvalitnú prípravu a nasadenie, s ktorým sa pustili študenti do tejto súťaže. Už v úvodnom projekte o Švédsku alebo Španielsku, ktorý bol podmienkou vstupu do súťaže ukázali, že si budujú všeobecný prehľad a téma Európskej únie je im blízka,“ uviedla Katarína Janurová, manažérka Europe Direct Žilinský kraj. Prvé kolo tvorilo vedomostný test s 50 otázkami na čas, druhé kolo jazyková doplňovačka, kde časový limit určoval najrýchlejší tím a v obrazovej doplňovačke tretieho kola rozhodovali doslova sekundy. „Víťazom gratulujeme. Preukázali svoje znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach Európy. Naša hlavná cena - výlet nielen pre nich, ale celú triedu do Bratislavy a Danubiany bude sladkou odmenou za ich úsilie,“ doplnila Katarína Janurová. Víťazný tím zároveň postupuje do júnového národného kola súťaže.

   

  Maximálny bodový zisk v súťaži bol 218 bodov. Prvé miesto s 203 bodmi získali študenti Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši v zostave Adam Droppa, Ema Marková a Soňa Žišková. Druhá priečka patrila študentkám Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove so 172 bodmi. Tretí sa umiestnili Martin Patek, Patrik Patek a Peter Metes zo Strednej odbornej školy lesníckej v Trdošíne. O priečky zabojovali aj študenti Obchodnej akadémie z Liptovského Mikuláša, Spojenej školy v Nižnej a Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši.

   

  Hlavnými oblasťami tento rok boli Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Vyhlasovateľom celoslovenskej vedomostnej súťaže pre študentov 2. - 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s informačnými centrami EUROPE DIRECT. Záštitu nad súťažou prevzal v roku 2023 podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi.“