Skúšobný prístup do online textového editoru SciFlow

  Od 13. 3. do 7. 5. 2023 máme skúšobný prístup do online textového editoru SciFlow.
  Skúšobný prístup do online textového editoru SciFlow

  __________________________________________________________________________

  SciFlow využívajú autori odborných textov, najmä vedeckých článkov, ale aj pri písaní kvalifikačných prác, monografií a iných dokumentov. Medzi najväčšie výhody patrí veľký výber šablón vedeckých časopisov a citačných štýlov a možnosť kolaboratívneho písania.

  Nástroj SciFlow umožňuje autorom spolupracovať pri písaní článku a zdieľať citácie, obrázky, rovnice či tabuľky na jednom mieste. Automaticky vám sformátuje text a citácie podľa požiadaviek vydavateľstva a dokáže toho ešte viac.

  Skúšobný prístup pripravený v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity v Ružomberku:

  https://www.aib.sk/podpora/nastroje/2559-brana-k-e-zdrojom-katolicka-univerzita-v-ruzomberku/