Skúšobný prístup InCites -Webináre

  Suweco a Clarivate Analytics Vás srdečne pozývajú na sériu webinárov pri príležitosti realizácie dvojtýždňového skúšobného prístupu do analytického nástroja InCites, ktorý bude spustený v utorok 2. novembra 2021.

  Program webinárov

  Úvod do InCites Benchmarking and Analytics a inštitucionálne analýzy;   3. novembra – 11.00

  Každá inštitúcia sa snaží dosiahnuť vedeckej excelencie. Dôležitým krokom je zhodnotenie súčasnej situácie v kontexte ostatných inštitúcií. Behom tohoto webinára Vám ukážeme, ako môžete analyzovať publikáce a vplyv publikácií svojej inštitúcie pomocou InCites Benchmarking & Analytics s cieľom lepšieho pochopenia súčasných výsledkov a trendov. Priblížime, ako využiť tento robustný bibliometrický nástroj na dodanie podkladov pre rôzne inštitúcie a rôzne účely a nakoniec si povieme pár slov o možnosti monitorovaní indikátorov medzinárodných univerzitných rebríčkov.

  REGISTRÁCIA

   

  Analýza spoluprác a identifkácia kľúčových hráčov;   4. novembra – 9.00

  S kým spolupracujeme najčastejšie a s akým výsledkom? Ktoré spolupráce sú kľúčové pre našu inštitúciu? V rámci tohoto webinára ukážeme, ako využiť InCites Benchmarking and Analytics na hĺbkovú analýzu spoluprác a ako identifikovať potenciálne spolupráce do budúcna.

  REGISTRÁCIA

   

  Analýza otvoreného prístupu;   8. novembra – 10.00

  Otvorené publikovanie zásadne mení zavedené postupy vedeckej komunikácie. Sledovanie účasti Vašej inštitúcie v otvorenom publikovaní vzhľadom k jeho rozsahu a zložitosti môže byť náročné. V rámci tohoto webinára Vám ukážeme, ako môžeme využiť InCites Benchmarking and Analytics na identifikáciu a analýzu publikácií s otvoreným prístupom, ako porovnat svoje výsledky s ostatnými inštitúciami, ako môžete identifikovat vedně odbory s vysokým podielom otvorených publikácií a ako si spočítať investíciu do otvoreného prístupu.

  REGISTRÁCIA

   

  Identifikácia kľúčových zdrojov pre inštitúciu;   9. novembra – 10.00

  Knižničné fondy sú zásadné pre plnenie cielov inštitúcie. Zbierky spravidla zahrňujú vysoko kvalitné publikácie, ktoré potrebujú výskumníci, učitelia a študenti, aby fungovali na vysokej úrovni. Ktoré sú ale tieto zdroje, ktoré sú nevyhnutné pre ne? V rámci webinára ukážeme, ako môžeme využiť InCites Benchmarking & AnalyticsTM na identifikáciu nevyhnutne dôležitých zdrojov.

  REGISTRÁCIA

   

  Každé školenie potrvá přibližne 60 minút vrátane času na prípadné otázky.

  TĚŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.