Skúšobný prístup k produkcii svetových vydavateľstiev

    Mesačný skúšobný prístup k produkcii svetových vydavateľstiev De Gruyter - Complete Journal Package - ecasopisy HSS  a Bloomsboory - Theology and Religion Library.
    Skúšobný prístup k produkcii svetových vydavateľstiev

    Katolícka univerzita v Ružomberku má zo svojich IP adries zriadený mesačný skúšobný prístup k produkcii svetových vydavateľstiev De Gruyter - Complete Journal Package - ecasopisy HSS  a Bloomsboory - Theology and Religion Library. Môžu ho využiť všetci študenti i akademickí pracovníci, ktorí majú zriadení vzdialený prístup k EIZ, alebo sa nachádzajú v priestoroch pracovísk KU.