Stretnutie XVI

  Opäť, po dlhšom čase, sa v Ružomberku uskutočnilo stretnutie spisovateľov a novinárov, pochádzajúcich z mesta pod Čebraťom.
  Stretnutie XVI

  V tomto roku sa akcia uskutočnila 10. 6. 2022 v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku, organizovaná Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mestskou knižnicou v Ružomberku, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a ich Zväzom pracovníkov v kultúre, Mestom Ružomberok, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Spolkom slovenských spisovateľov a Slovenským syndikátom novinárov. Stretnutia tohto druhu sú nevyhnutné pre vzájomné kontakty osobností rozídených po celom Slovensku i v zahraničí, pre načerpanie nových nápadov a spoločných projektov, ako aj pre vzájomnú konfrontáciu tvorby.

   

  Samotné Stretnutie XVI poctili svojou prítomnosťou návštevníci z Maďarska, Holandska, Poľska, Nemecka, Česka, Slovenska, Rakúska, medzi ktorými nechýbali – čestný občan mesta Ružomberok a jeho súčasný primátor MUDr. Igor Čombor, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., čestný občan mesta a čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave Jaroslav Rezník st., PaedDr. Michal Kovačic, PhD. – riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberka a z množstva ďalších osobností spomeňme aspoň režiséra, scenáristu, herca, zakladateľa a riaditeľa filmového festivalu ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach MgrArt. Petra Hledíka, televízneho moderátora a redaktora PhDr. Lea Moravčíka, člena predsedníctva Zväzu kultúry NKOS, rímskokatolíckeho kňaza, básnika a publicistu Mgr.&Mgr. Stanislava Brtoša, PhDr. Petra Mišáka, dlhoročného podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov a člena slovenského PEN klubu či riaditeľku Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatianu Babincovú…

   

  Podujatie otvoril predseda organizačného výboru a Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Ing. Radislav Kendera, PhD. a vzápätí prítomní slávnostne otvorili Knižnicu ružomberských spisovateľov v priestoroch Kabinetu histórie KU. Po príhovoroch R. Kenderu, I. Čombora a J. Demku, sa hostia dozvedeli prečo takýto typ knižnice vznikol.

   

  Program pokračoval módnou prehliadkou Školy umeleckého priemyslu z Ružomberka. Vzácnou súčasťou podujatia bolo vyhlásenie výsledkov 9. ročníka literárnej súťaže Ružomberská trojruža. Vyhlásením umiestnení v jednotlivých kategóriách sprevádzala podujatie riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová, pričom na hodnotenie úrovne prác v predmetnom ročníku si prizvala spisovateľov PhDr. Petra Mišáka a Ing. Milana Igora Chovana.

   

  Dôležitou súčasťou ružomberského literárneho roka je „žatva“ kníh ružomberských autorov, prezentovaných vždy od poslednej prezentácie. Tento raz pre pandémiu COVID – 19 to nebol cca rok, ale približne dva a pol ročný interval. Akcia sa však vrátila na kultúrnu scénu v plnej sile. Program moderovala osvedčená dvojica – poetka Anna Ondrejková a spisovateľ Ing. Radislav Kendera, PhD., ktorý bol zároveň autorom scenára i režisérom podujatia. A. Ondrejková vytvorila a odprezentovala recenzie na kníh, ktoré vzišli od ružomberských autorov od Stretnutia XV. Podieľalo sa na nich autorov 53 a 8 kolektívov autorov, ktorí obohatili ružomberský podiel na slovenskej literatúre o 81 diel (mimo neodprezentovaných publikácií). Na Stretnutí XVI sa zúčastnila väčšina autorov uvádzaných diel – Bartoš, Miroslav: Živá voda HAIKU, Brtoš, Stanislav: Jozef, muž spravodlivý, Mária Kráľovvná, Balco, Metod M.: Život na dvoch kontinentoch (druhé doplnené a rozšírené vydanie), Demko, Matúš: Boh sa neunaví odpúšťaním, R. A. Ružomberský – Kendera, Radislav: Pramene (Zo živých vôd), Chovan, Milan Igor: Lotor, Zorka a dažďová víla, Čarovný vlas (Srbské rozprávky), Kseňák, Mikuláš: Bájky pre každého, Lauček, Anton: Iba tak X., XI., XII., Iba tak o univerzite, Lauček, Anton: Päť dní Vendelína Michajloviča, Moravčík, Leopold: Priepustka na slobodu, Lúčanské rody a ich prezývky, Nezbedné príbehy, Objavené v zápisníkoch, Posledný liptovský kuruc, Čína – Nová hodvábna cesta (preklad), Péteri, Anton: Dôverný rozhovor, Na dôvažok, S nimi a bez nich, Berešíková, Radka (Hana Medová): Milovať niekoho tretieho, Kolektív autorov: Západné Tatry, Rezník, Jaroslav: , Šišila, Jozef (vydavateľ a sponzor): Na sklonku dní, Pavol Strauss – Sám za sebou/ Za mostom času 1970/1983, Deväť dní s Pavlom Straussom, Július Pašteka – S Pavlom Straussom 2009/ 2012, Rybák, Julo – 1992 s Pavlom Straussom, Listy PS, Mydlová, Milena: Svetozár Mydlo v spomienkach priateľov, Mikolaj, Dušan: Šťastné okolnosti Jána Zoričáka, Jarina, Dušan: Banskobystrický šport na dobových fotografiách, Bystrický permon, Štefan Pecho: Duchovný rozmer v človeku, Milanovci, F. a S.: Spevy pod Dielcom, Hucík, Pavol, Fričová, Mária, Holubčík, Pavol: Reč starých Hrbôtov, Janiga, Marián: Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline – 20 rokov, Zoológia – Druhoústovce, Kenda Milan: Aforoaféry, Gúľala sa ku mne guľa, Likavčanová, Lucia (sr. M. Elena): Život je Boží dar (autobiografia), Zuskinová Máša: Asi to tak musí byť, Kráľovičová, Lýdia: Môj priateľ Belo, Vesmírny príbeh, Nádherné rozprávky o ľudských citoch (druhé vydanie), Memec, Miroslav: Oživení zbojníci, Maliňáková, Danka: 70. rokov SČK v Martinčeku 1950 – 2020, Brežný, Branislav: Na ceste domov, Rončáková, Terézia: Žurnalistické žánre (rozšírené vydanie), Baroková, Anna: Veronika Giuliani: excelentná učiteľka svätosti, Svätý Jozef – zrkadlo pokory a poslušnosti, Farár celého sveta – Don Stefano Gobbi, zakladateľ Mariánskeho kňazského hnutia (spolu so Svoradom Kizekom a kol. autorov – preklad a redakcia), Meisner, Jan: Limeriky, Moravčík, Ladislav: Okolo sveta. No problem!?!, Suroý, Stanislav: Manifest 95, Kol.: Informačný sprievodca – Liptovské múzeum, Hulejová, Anna: Rozospievaná balada Hanky Hulejovej (doplnené vydanie), Pochyba, Cyril: Obecná kronika Hrboltovej, Hruboň, Antonín, Hruboň, Anton: Náš Ružomberok na historických pohľadniciach, Hýroš, Jozef: História turistiky v Ružomberku, Pastucha, Tomáš: Najstaršia mestská kniha Ružomberka, Kol. autorov: Na bicykli po Slovensku, Černák, Tomáš: Viktor Tegelhoff (Belasé legendy), Rydlo, Jozef M.: Na pamäť storočnice – Msgr. ThDr. Štefana Náhalku 1916 – 2016, Munk, Tomáš Dezider: Básne, Vohnout, Juraj: Slovensko/lokality UNESCO, Struhár, Víťazoslav a kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne, Chovan, Jakub a kol.: Ružomberok a okolie z neba, Kmeť, Martin, Drugová, Adriana: Čarovný Liptov, Salajová, Ivona: Výročia 2020, Šimkaninová, Elena: Prenajmime si tento deň, Rezník, Jaroslav: Ľudovít Štúr – Génius národa a Európy, Zuskinová, Iveta: Liptov – Dom a život v ňom, Kol. autorov: Erinnerungen und betrachtungen zum 90. Geburtstag von Ernst Hochberger, Hanes, František: 135 rokov od vzniku závodu Solo v Ružomberku, Kol. autorov: Básnici 2018, Kol. autorov: Formujeme mysle a srdcia (Pamätnica k dvadsiatemu výročiu založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000 – 2020). Samozrejme, že ružomberskí spisovatelia, novinári a autori sa podieľali a vydali ešte mnohé ďalšie knihy a publikácie – vieme, že vyšli knihy Jozefovi Karikovi, Alenke Sabuchovej, Romanovi Kulichovi atď, no neboli nám doručené, takže sme ich nemohli privítať spolu s ostatnými. Súčasťou podujatia bolo aj udelenie Cien primátora mesta Ružomberok, ktoré udelil a odovzdal sám primátor mesta I. Čombor. Po jeho príhovore si ocenenie v plnej sále prevzali:

  1. Marián Mydlo
   • ružomberský rodák, publicista, bloger, propagátor mesta Ružomberok, občiansky aktivista – disident a autor literatúry fakt, hlavný občiansky iniciátor Ružomberskej ekologickej iniciatívy 14.októbra 1988. V rok 2013 mu vyšla kniha – cestopis s názvom „Vždy som sa vrátil“ s podtextom Zánik jedného priemyslu na Slovensku (textilného). Pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. V r. 2011 sa stal spoluzakladateľom a tajomníkom stavovského medzinárodného Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
  2. PhDr. Vlasta Luptáková
   • významná slovenská redaktorka a novinárka žijúca v Prahe. Zaslúžila sa o výrazné zviditeľňovanie mesta Ružomberok v čase zákazu jeho spomínania v médiách pred rokom 1989, ale vytvorila výrazný priestor na jeho propagáciu aj po revolúcii. V magazíne Smer na nedeľu, vytvorila jeden z najpopulárnejších a najsledovanejších projektov na Slovensku – „ Prechádzky našim krajom“, kde Ružomberok dostal výrazný priestor na propagáciu svojej histórie, osobností a prírody. Cena udelená za propagáciu mesta Ružomberok.
  3. Juraj Gémeš
   • MUDr. Juraj Gémeš, MBA – významný slovenský lekár (trojnásobný riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, expert SR v Bruseli a pri NATO), ružomberský rodák, propagátor svojho rodiska. Zakladateľ a prvý predseda Rotary klubu v Banskej Bystrici, založený pre poskytovanie humanitárnych služieb, rozvoj podnikania, kultúrnych a sociálnych aktivít. Je publicistom a autorom odbornej literatúry. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
  4. Iveta Zuskinová
   • PhDr. Iveta Zuskinová slovenská etnologička, múzejníčka. Detstvo prežila v okolí mesta Ružomberok- v Likavke, Ľubochni, Liptovskej Lúžnej a neskôr v Ružomberku pôsobila ako dlhoročná riaditeľka (2003 – 2012 ) Liptovského múzea. Napísala mnohé publikácie, štúdie a urobila viaceré etnologické výskumy v meste i okrese Ružomberok. Je autorkou publikácií o rôznych formách ľudovej kultúry, napísala množstvo odborných a odborno-populárnych článkov. Najvýznamnejším dielom autorky je komplexná regionálna monografia Liptov v ľudovej kultúre. V r. 1997 – 2005 bola predsedníčkou Zväzu múzeí na Slovensku a v r. 2000 – 2013 prezidentkou Únie múzeí v prírode na Slovensku. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
  5. Jozef Šišila
   • Ing. Jozef Šišila, CSc., ružomberský rodák, je popredným slovenským podnikateľom a ekonómom. Svoju stopu však zásadným spôsobom zanecháva aj v oblasti školstva a kultúry. Pôsobil v správnych radách Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Katolíckej univerzity v Ružomberku (Nadácia KU), pre ktorú pripravil aj projekt Fakulty manažmentu. Je povestný svojou filantropiou. Zakladateľ a prvý predseda Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši (a jeho činovník v rámci Slovenska i v medzinárodnom meradle). Jeden z hlavných predstaviteľov a zakladateľov kultúrneho Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa v Liptovskom Mikuláši s celoslovenskou pôsobnosťou, Je redaktorom časopisu Listy Pavla Straussa a výraznou mierou sa pričinil o vydanie jeho súborného diela. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
  6. Anna Ondrejková
   • poetka, blogerka, knihovníčka, performerka, tanečníka, výtvarníčka , dramaturgička a autorka divadelných textov. Dlhoročná spolupracovníčka s kultúrnym frontom v Ružomberku, členka LKRS a redakčnej rady Rozhľadov po kultúre a umení. Moderátorka populárneho formátu Stretnutie ružomberských spisovateľov a novinárov a iných podujatí v meste. Významne prispela k rozvoju hendikepovaných autorov z Ružomberka – Radky Berešíkovej, Róberta Nemčíka a pod. Ondrejkovej škála záujmov je nekonečná – organizovanie literárnej súťaže, vydávanie literárneho zborníka… a samozrejme vlastná tvorba. V súčasnosti patrí medzi najuznávanejšie slovenské poetky. Profesionálna knihovníčka sa venuje aj divadlu – ako herečka, dramaturgička a autorka divadelných textov Zaujíma sa o tanec (vystupuje aj ako performerka) a výtvarné umenie, je autorkou ilustrácií, koláží a grafiky. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
  7. Peter Hledík
   • herec, režisér, scenárista, zakladateľ a riaditeľ filmového festivalu ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach, ktorý prežíval detstvo v Ružomberku. Starý otec bol významný ružomberský architekt Š. Martoník (Mauzóleum…) a otec lekár v ÚVN Ružomberok a disident žijúci časť života v Ružomberku (je o ňom natočený aj film). Obaja sú pochovaní na cintoríne v Ružomberku. P. Hledík svojou činnosťou a priznávaním sa k mestu Ružomberok prispieva k jeho propagácii. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
  8. Ing. Gabriela Belopotocká
   • generálna riaditeľka vydavateľstva Ikar – najväčšieho vydavateľského domu na slovenskom knižnom trhu. Od roku 1993 spoluzakladateľka a spolumajiteľka. Svojou činnosťou a verejným priznávaním sa k mestu Ružomberok prispieva k jeho propagácii. Pochádza z významného ružomberského rodu sochára Alexandra Belopotockého. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.

   

  Primátor mesta pripomenul aj okrúhle jubileum majstra Jaroslava Rezníka st. a odovzdal mu ďakovný list za prácu, ktorú vykonáva pre rodné mesto. Podujatie uzavrela autogramiáda prítomných autorov a spoločenské stretnutie.