TSK 2023: Beseda s Antonom Laučekom

  Dňa 6. marca 2023 sa Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci Týždňa slovenských knižníc 2023 konala beseda so spisovateľom, vysokoškolským pedagógom, doc. PhDr. Antonom Laučekom PhD., pod názvom Iba srdce. Besedu viedol Ing. Radislav Kendera, PhD., poverený vedením UK KU.
  TSK 2023: Beseda s Antonom Laučekom

  Keď spisovateľ Štefan Žáry napísal svoju výbornú knižku Zlatoústi rozprávači, a medzi tri veľké osobnosti tohto majstrovstva zaradil aj ružomberského rodáka, brilantného spisovateľa Ema Bohúňa, netušil, že z Ružomberka bude do budúcnosti adeptov na takýto titul viacero. Určite k nim môžeme priradiť nielen majstra pera, ale i hovoreného slova Antona Laučeka. Významný slovenský spisovateľ, vysokoškolský pedagóg doc. PhDr. Anton Lauček, PhD. má na svojom konte stovky besied a je vyhľadávaným spoločníkom do rôznych debát. Témy poníma s nadhľadom, humorom.

   

  Člen Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho klubu ružomberských spisovateľov je autorom skoro troch desiatok titulov v oblasti krásnej literatúry a autorom odbornej literatúry (Nemecko-slovenský slovník, témy schematizmu a katolíckej moderny, bibliografie spisovateľov pre deti a mládež). Laučeka literárna kritika pasovala za pokračovateľa diela Martina Rázusa a vysoko vyzdvihuje, že je autorom jediného humorne ladeného literárneho diela v slovenskej literatúre z obdobia 2. svetovej vojny (Pušky v hrnci, granáty v kredenci). Taktiež má za sebou scenáre divadelných hier, ktoré sa objavujú na javiskách po celom Slovensku a témy prechádzajú dejinnými udalosťami spojenými s mestskou časťou Ružomberok – Černová, ale i životopismi významných slovenských osobností, ako bol biskup Ján Vojtaššák.

   

  Anton Lauček za účasti absolventov i verejnosti predstavil svoju odbornú i spisovateľskú činnosť. Súčasťou akcie bola samozrejme aj výstavka jeho kníh. Bohatá zbierka Laučekových kníh sa nachádza v Univerzitnej knižnici v Ružomberku v samostatnej Knižnici ružomberských spisovateľov, mnohé z nich nájdu čitatelia aj priamo vo fonde Univerzitnej knižnice KU či vo fonde Mestskej knižnice Ružomberok.

   

  PaedDr. Darina Obušeková, PhD., Univerzitná knižnica KU

  Ing. Tatiana Babincová, Mestská knižnica v Ružomberku