UK KU bude od 3.11. OTVORENÁ v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

  Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 253, platnej od 11.10. je vstup do knižnice umožnený všetkým používateľom pri dôkladnom dodržaní platných pravidiel.
  UK KU bude od 3.11. OTVORENÁ v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

  Pre vstup do knižnice naďalej platia všetky hygienické opatrenia:

  a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch knižnice je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor,

  b) pri vstupe do knižnice je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky,

  c) dodržiavať zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,

  d) počet návštevníkov v knižnici v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2.

   

  Vstup na hromadné podujatia organizované knižnicou je možný len v režime kompletne očkovaní pri dodržaní maximálneho počtu účastníkov, pričom je povinné viesť zoznam zúčastnených s ich kontaktnými údajmi.