Ukončenie Národnej licencie prístupu k databázam GALE

    K 31. 12. 2021 bol ukončený prístup Národnej licencie SNK k databázam GALE.
    Ukončenie Národnej licencie prístupu k databázam GALE

    K 31. 12. 2021 bol ukončený prístup Národnej licencie SNK k databázam GALE. Z uvedeného dôvodu databázy GALE nefigurujú ani vo Virtuálnej knižnici UK KU. V prípade požiadavky na voľne dostupné elektronické informačné zdroje nájdete viac informácií TU.

    Rovnako môžete využiť aj vzdialený prístup k EIZ cez Centrum vedecko technických informácií v BA, ktoré má široké portfólio licencovaných e-zdrojov. Viac info nájdete TU.