Výstava Ján Pavol II. a Slovensko

Výstava "Ján Pavol II. a Slovensko" je realizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku. Autorkou je prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka Teologickej Fakulty pre medzinárodné vzťahy z Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou ideou je zmapovanie vzťahov pápeža so Slovenskom.
Výstava Ján Pavol II. a Slovensko

Výstava bude od 8. septembra do 8. októbra 2021 inštalovaná v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Záštitu nad výstavou prijali bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski. Hlavné témy, ktorým sa autorka venuje sú slovenský exil, základné črty magistéria Jána Pavla II., vzťahy pápeža k Slovensku a Slovákom v kontexte slovenských dejín.

Viaceré úryvky z historických prameňov, ktoré sú do výstavy začlenené, sú neznáme a doposiaľ nepublikované. Ako uviedla autorka výstavy: „Prezentované sú aj mnohé fotografie z pápežovej návštevy v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1981 či v slovenskej katedrále pri Toronte v roku 1984, z prijatia slovenskej mládeže v Castel Gandolfe po prvom svetovom festivale slovenskej mládeže vo Waldkraiburgu, ktorý organizoval Svetový kongres Slovákov v lete 1980“.

Výstava bola pôvodne inaugurovaná v Bratislave, odtiaľ putuje po Slovensku s tým, že svoje putovanie ukončí v Krakove. Súčasťou výstavy je aj plnofarebný katalóg. Výstavu si môžete pozrieť počas otváracích hodín knižnice za dodržania aktuálne platných protipandemických opatrení.