VÝSTAVA „OD BOHYNE K BOHORODIČKE, VDÝCHNUTÉ BOŽÍM DUCHOM“

  VÝSTAVA „OD BOHYNE K BOHORODIČKE, VDÝCHNUTÉ BOŽÍM DUCHOM“

  Plodná spolupráca medzi Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity v Ružomberku, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadáciou PRO PATRIA a Spolkom Srbov na Slovensku opäť priniesla svoju úrodu. Tentoraz v podobe výstavy obrazov mladých srbských umelcov. Vernisáž tohto mimoriadneho počinu – prezentácie výtvarných diel mladých srbských umelcov „Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom“, sa uskutočnila pod záštitou pani Marije Barlović, chargé d’affaires a.i. Srbskej republiky v SR, dňa 23. októbra 2023 o 14:00 hod. v Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

  Na vernisáži, okrem slovenských a srbských umelcov, bolo možné stretnúť aj hlavných predstaviteľov - zástupcov organizátorských inštitúcií – rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demka, pani Danielu Suchú, predsedníčku združenia CYRILOMETODIADA  z Bratislavy, pána Staneho Ribiča – predsedu Spolku Srbov na Slovensku, Antona Hrnku, konateľa a predsedu Nadácie PRO PATRIA a ďalšie osobnosti.

  Program samotného otvorenia netradičnej výstavy na Slovensku bol popretkávaný hudobnými vstupmi, spevom, umeleckým slovom a príhovormi. Slávnostné stretnutie otvoril hrou na fujare tajomník združenia CYRILOMETODIADA Štefan Suchý, spolu s básňou Karola Strmeňa v podaní p. Daniely Suchej. Tá zároveň tlmočila aj posolstvo pani Marije Barlović, chargé d’affaires a.i. Srbskej republiky v SR, ktorá sa na slávnostnom akte nemohla zúčastniť. Keďže celá akcia sa konala pod patronátom našej Matky Božej so sv. Gorazdom a sv. Jánom Pavlom II. A slúži na rozvíjanie cyrilo – metodského dedičstva, prítomným sa prihovoril pravoslávny kňaz – otec Varnava z eparchie sv. Andreja v Budapešti (Maďarská republika). Spolu s rímskokatolíckym kňazom a básnikom Stanislavom Brtošom z Ružomberka požehnali príležitostné poštové lístky, vydané pri príležitosti výstavy. V príhovoroch sa ďalej vystriedali rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko, predseda Spolku Srbov na Slovensku Stane Ribič, predseda Spolku Branislava Nušiča z Laliča a predseda Spolku mladých srbských umelcov – Nenad Živanov či predseda a konateľ Nadácie PRO PATRIA – historik a spisovateľ Anton Hrnko.

  Jeden z mladých výtvarníkov - Filip Dzolić o umení, duchovnosti, ľudskom bytí i genéze predmetnej výstavy povedal: 

  „Výstava obrazov Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom vznikla ako plod dvoch duchovných tvorivých kresťanských umeleckých dielní, a to v lokalitách Donja Branjevina v Srbskej republike a Devín v Slovenskej republike, ktorých cieľom je združovať nadaných, vzdelaných maliarov v oboch krajinách, ako aj mimo nich, aby boli svedkami Božieho slova prostredníctvom maľby“.

  V priebehu vernisáže zaznel aj spev pravoslávnych cirkevných skladieb a na záver potešil prítomných, znova hrou na fujare so spevom slovenských ľudových piesní, Štefan Suchý.

  Účastníci podujatia si zároveň mohli pozrieť aj filatelistickú výstavu ŽIVÉ CYRILO – METODSKÉ DEDIČSTVO, taktiež organizovanú spomenutými partnermi.

   

  Radislav Kendera