WEBINÁR CVTI: Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu

  30. marca 2023 od 10.00 do 11.30
  WEBINÁR CVTI: Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu
  Na webinári sa možno dozvedieť aj praktické informácie:
  - aké podmienky musí spĺňať vedecký časopis indexovaný v bibliometrických citačných databázach
  - kde možno získať dôležité informácie o časopisoch, ktoré nie sú indexované v týchto databázach
  - užitočné a praktické informácie a zdroje súvisiace s publikovaním vo vedeckých časopisoch (druh recenzného konania, poplatky za publikovanie a pod.)