WEBINÁR Elsevier

    Spoločnosť Elsevier organizuje v decembri sériu webinárov v českom a anglickom jazyku, zameraných na prácu v databáze ScienceDirect a na iné témy.
    WEBINÁR Elsevier