WEBINÁR: SciFlow for journal articles and theses

    Pozývame Vás na webinár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. 9. od 14:00:
    Enhance scholarly writing efficiency in your institution by using SciFlow for journal articles and theses
    WEBINÁR: SciFlow for journal articles and theses