World Scientific Publishing eBooks and Textbooks - skúšobný prístup aktívny do 31. 1. 2022

  Katolícka univerzita má aktivovaný skúšobný prístup do celej kolekcie kníh a učebníc vydavateľstva World Scientific Publishing.
  World Scientific Publishing eBooks and Textbooks - skúšobný prístup aktívny do 31. 1. 2022

  Kolekcia je dostupná na: https://www.worldscientific.com/

  Knihy a učebnice (Textbooks) sú dostupné všetky, sú však dostupné len v režime čítania, nie je ich možné počas skúšobného prístupu sťahovať. V rámci skúšobného prístupu nie sú k dispozícii časopisy.

  K dispozícii sú tematické kolekcie: ázijské štúdiá | ekonomické vedy | fyzika a astronómia | chémia | matematika | materiálové vedy | medicína | nanovedy a nanotechnológie | nelineárna veda, chaos a dynamické systémy | počítačová veda | prírodné vedy | spoločenské vedy | technika

  Popis kolekcie vrátane odkazov na používateľskú príručku, zoznamy titulov a materiály pre knihovníkov nájdete na: e-zdrojom-kurk.

  Prístup je nastavený pre počítačovú sieť celej vysokej školy a služba je otvorená až do 31. 1. 2022.