Zdravotnícka databáza UpToDate

    Zdravotnícka databáza UpToDate

    Zdravotnícka databáza UpToDate

    Ponúkame bezplatný prístup k zdravotníckej databáze UpToDate, ktorá je na dôkazoch založený zdroj podpory pre klinické rozhodnutia od svetovo uznávaných lídrov vo svojom odbore. Viac ako 7000 svetovo uznávaných lekárov, redaktorov a recenzentov používa prísny redakčný proces na syntetizovanie najnovších lekárskych informácií do dôveryhodných odporúčaní založených na dôkazoch, ktoré preukázateľne zlepšujú starostlivosť o pacienta a zlepšujú kvalitu klinického rozhodovania. Cieľom je zlepšiť prístup k najlepším dostupným medicínskym dôkazom, čo bude mať za následok prínos v procese liečby pacientov.

    Pre získanie prístupu nás kontaktujte mailom: peter.servansky@ku.sk

    Link: https://www.uptodate.com/contents/search