Beseda s R. Kenderom: RODY RUŽOMBERKA

  V rámci Týždňa slovenských knižníc a spolupráce medzi Mestskou knižnicou Ružomberok a Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa 7. marca 2023 v Mestskej knižnici Ružomberok uskutočnila beseda so znalcom ružomberskej histórie a jej osobností, spisovateľom a publicistom Ing. Radislavom Kenderom, PhD., povereným vedením UK KU, pod názvom Rody Ružomberka, o najznámejších ružomberských rodinách Makovických a Houdekovcov, pri príležitosti 121. výročia úmrtia D. Makovického.
  Beseda s R. Kenderom: RODY RUŽOMBERKA

  Dušan Makovický v rokoch 1877 – 85 študoval na gymnáziách v Ružomberku, Nagykőrosi a v Šoprone, 1885 – 91 medicínu na lekárskych fakultách univerzít v Prahe, Innsbrucku a v Berlíne. Po štúdiách pôsobil r. 1891 – 94 ako sekundárny lekár v Innsbrucku, 1894 v Budapešti, 1894 – 1904 bol praktickým lekárom v Žiline, 1904 – 10 osobným lekárom L. N. Tolstého v Jasnej Poľane, 1915 – 16 ho za odpor voči vojne internovali, 1920 sa vrátil do Ružomberka. Počas vysokoškolských štúdií sa zoznámil s filozofickými názormi L. N. Tolstého, ktoré potom horlivo propagoval v slov. časopisoch. Po 1890 pravidelne publikoval Tolstého listy a preklady jeho diel (Kreutzerova sonáta, Čím sú ľudia živí, Prenasledovanie kresťanov v Rusku, Prečo sa ľudia omamujú a i.). R. 1894 po prvý raz navštívil Tolstého v Jasnej Poľane, z čoho vznikla práca U L. N. Tolstého (1895 – 96). Autor kroniky Tolstého života a tvorby Jasnopoljanske zápisky (1922 – 23, 1924). Prispel do  zborníka Československé vzpomínky na Jasnou Poljanu (1925). Samostatne vydal populárno-náučné štúdie Žena (1895), Nazarénové v Uhrách (1896) a odbornú stať Trachóm (1899). (https://www.litcentrum.sk/autor/dusan-makovicky/zivotopis-autora). 

   

  Na besede rezonovali témy aj o ďalších ružomberských rodinách a histórii Ružomberka v kontexte dejín Slovenska, Česko – Slovenska i Rakúsko – Uhorska.

   

  Príjemné a poučné dopoludnie zorganizovala Mestská knižnica s prístupom pre každého priaznivca literatúry a zvlášť Ružomberčanov. Ing. Kendera pútavo priblížil prítomným zásluhy a činy, ktoré spomínané, ale aj ďalšie rodiny vykonali pre samotné mesto pod Čebraťom, pre Slovensko i Česko – Slovensko. Účastníkom besedy priniesol ukázať množstvo literatúry zo svojej súkromnej knižnice, viažucej sa k ružomberským rodom a vzácnosť – jednu zo svojich súkromných kroník (ktoré vedie od r. 1979) – a nachádza sa v nich všetko, čo o Ružomberku a jeho osobnostiach vychádzalo, ale hlavne obsahujú zápisy a vyznania mnohých osobností – Ružomberčanov k svojmu rodisku či dlhoročnému pôsobisku.

   

  Ing. Tatiana Babincová, Mestská knižnica Ružomberok

  PaedDr. Darina Obušeková, PhD., Univerzitná knižnica KU