Literárno-vedné interpretácie spoločensko-enviromentálnych výziev umeleckej tvorby Františka Veselého

  Univerzitný profesor Jaroslav Vencálek, z Prešovskej univerzity, ako autor výstavy prebiehajúcej v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa podujal skúmať genia loci stredoeurópskeho makroregiónu. V rámci bádateľskej práce vo východokarpatskom regióne neobišiel ani mesto Stropkov, kde znovuobjavil tvorbu zabudnutého maliara Františka Veselého /1938 – 2001/. Maliarska tvorba Stropkovského rodáka ho natoľko zaujala, že sa napokon posolstvo v nej obsiahnuté, spolu s obsahovou podstatou majstrovho diela, rozhodol vyjadriť literárnym slovom /vyústilo to do vydania knihy/. Následným krokom bolo vytvorenie putovnej výstavy diel Veselého, s literárnym sprievodom Vencálka,, v rámci ktorej na jednotlivých paneloch pod obrazmi nájdeme každé jedno maliarovo dielo dôkladne zanalyzované. Výsledkom je eko-sociologický pohľad do celej Veselého výtvarnej tvorby. Predmetná výstava z umeleckého i novátorského prístupu k dielam stojí za návštevu.
  Začiatok (dátum, čas):13. 10. 2022, 13:00
  Koniec (dátum, čas):8. 11. 2022, 9:00

  František Veselý /* 16.08.1938 Stropkov – 24.09.2001 Stropkov/ – maliar, fotograf
  František Veselý sa svojou tvorbou zaradil medzi významných slovenských maliarov. Študoval v Bratislave u takých význačných osobností, ako napríklad Ján Želibský, Ladislav Čemický a Orest Dubay. Zaoberal sa i fotografovaním. Pôsobil v Stropkove.

  Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. z Prešovskej univerzity v Prešove sa zameriava na analýzu vplyvu genia loci na transformačné procesy uplatňujúce sa v stredoeurópskom priestore a v rámci predmetu globalistiky na štúdium harmonizácie vzájomných vzťahov krajinných celkov a ich dielčích časti (lokálne, regionálne, neregionálne).