prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

  Vedecká pracovníčka, Profesorka
  prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

  Kde ma nájdete

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421907795835
  Email: maria.kozova@ku.sk