Na Technickej univerzite vo Zvolene sa konal záverečný workshop projektu Konzorcia slovenských univerzít  U10+

    Na Technickej univerzite vo Zvolene sa konal záverečný workshop projektu Konzorcia slovenských univerzít U10+

    Konzorcium slovenských univerzít U10+ je riešiteľom rozvojového projektu podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Príprava štúdie uskutočniteľnosti...