Fakulta zdravotníctva

  Fakulta zdravotníctva od svojho vzniku v roku 2005 prešla významným vývojom, v ktorom sa dokázala etablovať ako stabilné a štandardné univerzitné pracovisko. Fakulta ponúka nielen kvalitné vzdelanie, ale študenti majú možnosť participovať aj na mimoškolských aktivitách a zúčastňovať sa na súťažiach.
  Fakulta zdravotníctva

  Detailná ponuka štúdia na Fakulte zdravotníctva

  Bakalárske študijné programy

  • fyzioterapia
  • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • ošetrovateľstvo
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
  • verejné zdravotníctvo

  Magisterský študijný program

  • fyzioterapia

  Doktorandský študijný program

  • fyzioterapia
  • Certifikačný študijný program
  • funkčné vyšetrovacie metódy
  • Špecializačné študijné programy
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • ošetrovateľská starostlivosť o kriticky chorých

  Kurzy

  • osvedčenie pre „Kurz prvej pomoci pre verejnosť“
  • osvedčenie pre „Kurz inštruktora prvej pomoci“