Fakulta zdravotníctva

Fakulta zdravotníctva od svojho vzniku v roku 2005 prešla významným vývojom, v ktorom sa dokázala etablovať ako stabilné a štandardné univerzitné pracovisko. Fakulta ponúka nielen kvalitné vzdelanie, ale študenti majú možnosť participovať aj na mimoškolských aktivitách a zúčastňovať sa na súťažiach.
Fakulta zdravotníctva

Bakalárske študijné programy

 • fyzioterapia
 • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • ošetrovateľstvo
 • rádiologická technika
 • urgentná zdravotná starostlivosť
 • verejné zdravotníctvo

Magisterský študijný program

 • fyzioterapia

Doktorandský študijný program

 • fyzioterapia
 • Certifikačný študijný program
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • Špecializačné študijné programy
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • ošetrovateľská starostlivosť o kriticky chorých

Kurzy

 • osvedčenie pre „Kurz prvej pomoci pre verejnosť“
 • osvedčenie pre „Kurz inštruktora prvej pomoci“

Detailná ponuka štúdia na Fakulte zdravotníctva