Oprava hydroizolácie suterénu časti blokov „A“ a „B“ Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku