Národný štipendijný program (NŠP) je určený na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

   

  NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Vláda SR schválila vznik Národného štipendijného programu SR v roku 2005. Národný štipendijný program SR podporuje študijné/výskumné/pedagogické/umelecké mobility zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a umelcov na vysokých školách a výskumných organizáciách. Podporuje obojsmernú mobilitu - medzinárodných štipendistov na Slovensko, ako aj slovenských štipendistov v zahraničí. NsP je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Program ponúka štipendiá na pokrytie životných nákladov počas pobytu a cestovné náhrady (všetky kategórie v prípade štipendistov zo Slovenska; študenti a doktorandi v prípade medzinárodných štipendistov).

  Na nasledujúcom odkaze nájdete dôležité informácie potrebné na realizáciu mobility

  https://www.scholarships.sk/sk/main/o-programe

   

  Podmienky programu pre zahraničných uchádzačov (prichádzajúci)

  Na nasledujúcom odkaze nájdete dôležité informácie o podmienkach NSP

  https://www.scholarships.sk/sk/hlavne/podmienky-a-podmienky-programu/zahraniční-uchádzači

   

  Podmienky programu pre uchádzačov zo Slovenska (odchádzajúce)

  https://www.scholarships.sk/sk/main/podmienky-a-podmienky-programu/prihlasovatelia-zo-slovenska-2023

   

  Kontakt:

   

  Ponuka štipendií pre študentov a zamestnancov (uzávierka žiadostí do 29.2.2024):

  Ponuka štipendií pre študentov 

  Ponuka štipendií pre zamestnancov

   

  Záujemcovia o štipendiá cez rôzné programy môžu nájsť viac informácií na nižšie uvedených portáloch:

  http://www.saia.sk - Slovenská academická informačná agentúra
  http://www.saaic.sk - Slovenská akademická asociáca pre zahraničnú spoluprácu
  www.euraxess.sk - výskumné pobyty

  http://www.esn.org/ - Erasmus študent výmenná sieť
  http://ec.europa.eu -  Európska komisia
  http://www.fulbright.sk - komisia J.W. Fulbrighta pre výmenné pobyty v SR
  http://www.visegradfund.org - Visegrádsky fond
  http://www.daad.de/en/index.html - Nemecká štipendijná služba
  http://www.internationalscholarships.com - Medzinárodná databáza stipendií
  http://www.scholarshipnet.info - Medzinarodné štipendijné zdroje
  http://www.finaid.org - Študentský príručka pre finančnú pomoc
  http://www.chevening.com - Chevening štipendium vo Veľkej Británii
  https://www.studying-in-uk.org/uk-scholarships/ - Informácie o štipendiách vo Veľkej Británii
  http://www.studentinfor.bizland.com - Education UK – štipendiá Veľká Británia
  http://www.acu.ac.uk - Asociácia Commonwealth Universities - štipendiá
  http://www.csfp-online.org - Britské spoločenstvo národov štipendiá
  http://www.openscholarship.info - Medzinárodné štipendiá pre univerzitných študentov