Národný štipendijný program (NŠP) je určený na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt - univerzitná Erasmus koordinátorka

 

Záujemcovia o štipendiá cez rôzné programy môžu nájsť viac informácií na nižšie uvedených portáloch:

http://www.saia.sk - Slovenská academická informačná agentúra
http://www.saaic.sk - Slovenská akademická asociáca pre zahraničnú spoluprácu
www.euraxess.sk - výskumné pobyty

http://www.esn.org/ - Erasmus študent výmenná sieť
http://ec.europa.eu -  Európska komisia
http://www.fulbright.sk - komisia J.W. Fulbrighta pre výmenné pobyty v SR
http://www.visegradfund.org - Visegrádsky fond
http://www.daad.de/en/index.html - Nemecká štipendijná služba
http://www.internationalscholarships.com - Medzinárodná databáza stipendií
http://www.scholarshipnet.info - Medzinarodné štipendijné zdroje
http://www.finaid.org - Študentský príručka pre finančnú pomoc
http://www.chevening.com - Chevening štipendium vo Veľkej Británii
https://www.studying-in-uk.org/uk-scholarships/ - Informácie o štipendiách vo Veľkej Británii
http://www.studentinfor.bizland.com - Education UK – štipendiá Veľká Británia
http://www.acu.ac.uk - Asociácia Commonwealth Universities - štipendiá
http://www.csfp-online.org - Britské spoločenstvo národov štipendiá
http://www.openscholarship.info - Medzinárodné štipendiá pre univerzitných študentov