Ponúkame pre študentov:

    • oboznámenie sa so svojimi právami a povinnosťami
    • poradenstvo ohľadom ich sociálnej a finančnej situácie
    • sprostredkovanie právneho poradenstva a kontaktov s ďalšími inštitúciami v závislosti od konkrétnej nepriaznivej sociálnej situácie