Predstavenie metódy Biofeedback, ktorá bude slúžiť záujemcom pri rozvoji ich osobnosti a pri pomoci s rôznymi ťažkosťami:

    Náš organizmus dokáže sám informovať o tom, čo sa v ňom deje. Vďaka Biofeedback-u je možné zaznamenať veličiny, ako sú tep, dýchanie, kožná vodivosť, teplota či frekvencia elektrickej aktivity mozgu, ktorých nežiaduce hodnoty sú často symptómami psychickej nepohody, napr. strachu, stresu. Vďaka modernej technológii vieme tieto javy nielen zaznamenať, ale i pozitívne ovplyvniť.

    Študent vidí napr. frekvenciu svojho dychu na monitore v podobe meniacej sa krivky. Táto veličina sa potom premietne do jednoduchej počítačovej hry, ktorú študent sám ovláda práve frekvenciou svojho dychu. Ak sa upokojí (jeho frekvencia dychu sa zníži), je v hre oceňovaný pozitívnymi výsledkami, a naopak, ak je frekvencia dychu nežiaduca, v hre sa mu prestáva dariť. Takto si študent natrénuje spôsob, ako správne dýchať a vie ho použiť v záťažových situáciách. Tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý, jeho efekt je dlhodobý.

    O výhodách a efektivite Biofeedback-u hovoria mnohé odborné štúdie, ktoré potvrdzujú jeho spoľahlivosť pri poruchách učenia, pamäti či pozornosti, pri ťažkostiach so spánkom, pri bolestiach hlavy, pri strese, úzkosti, napätí a nervozite. Biofeedback je tiež metódou, ktorá slúži pri rozvoji osobnosti. Posilňuje vôľu, vytrvalosť či kreativitu.