Ďalšou službou, ktorú poskytuje Poradenské centrum KU pre študentov so špecifickými potrebami je zapisovateľský servis. Študentovi sa zabezpečia kompletné študijné poznámky, ktoré si v dôsledku svojich špecifických potrieb nie je schopný zaobstarať sám alebo v dostatočnej kvalite. Zapisovateľ je vopred dohodnutý, väčšinou je to spolužiak, je s ním spísaná dohoda o brigádnickej práci študenta.