Študenti

  • Duge Catering s.r.o.   Jedáleň PF, Hrabovská cesta 1, RK
  • Hotel Áčko a.s.             Hotel ÁČko, Hrabovská cesta 34, RK
  • Spojená škola              Školská jedáleň, Nám. A. Hlinku č. 62, RK

  Zamestnanci

  • Duge Catering s.r.o.            Jedáleň PF, Hrabovská cesta 1, RK
  • Hotel Áčko a.s.                     Hotel ÁČko, Hrabovská cesta 34, RK
  • Spojená škola                      Školská jedáleň, Nám. A. Hlinku č. 62, RK

  Otváracie hodiny jedálne:

  • Duge Catering s.r.o.     11:00 - 14:00 h (OBED + BAL. VEČERA)
  • Hotel Áčko a.s.              11:00 - 14:00 h (OBED + VEČERA)
  • Spojená škola               12:00 - 15:00 h (OBED) a 18:00 - 19:00 h (VEČERA)