Bezplatný INTERNET na celej univerzite

  Bezplatný INTERNET na celej univerzite

  Všetky potrebné informácie nájdete na eduroam.ku.sk Samotnú konfigutácie stiete nájdete nižšie.

  Možnosti pripojenia na Katolíckej Univerzite

  1. Hostia 
  2. Eduroam

  Bezdrôtová sieť: Hostia

  Je sieť s otvoreným prístupom určená pre pripojenie k vyhradeným verejným informačným zdrojom Katolíckej univerzity. Bezdrôtová sieť Hostia nevysiela svoju sieťovú identifikáciu (SSID), ide o takzvanú skrytú sieť.

  Bezdrôtová sieť: Eduroam

  Je určená pre pripojenie zamestnancov a študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku a univerzít pripojených do siete Eduroam.

  Dostupnosť siete

  • Rektorát KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
  • Univerzitná knižnica KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
  • Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
  • Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 64, Ružomberok
  • Filozofická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
  • Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48, Ružomberok
  • Ubytovacie zariadenie Ruža KU v Ružomberku, Plavisko 36, Ružomberok
  • Ubytovacie zariadenie C-blok KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, Ružomberok


  Technická podpora

  V prípade problémov sa obráťte na príslušný fakultný helpdesk alebo na helpdesk na UIKT KU.
  Technická podpora nie je poskytovaná pre externých užívateľov siete Eduroam. Externí používatelia si musia bezdrôtovú sieť nastaviť podľa pokynov svojej domovskej organizácie. 

        

  Konfigurácia Eduroam

  Eduroam (education roaming) je svetová roamingová služba, ktorá bola vyvinutá pre medzinárodné výskumné a vzdelávacie komunity. Eduroam umožňuje študentom a zamestnancom získať pripojenie na Internet nielen vo svojej domovskej organizácii, ale aj na pôde všetkých participujúcich organizácií.


  Konfiguračné parametre:

  • Wlan SSID: eduroam
  • Autentifikácia: WPA2 Enterprise
  • Zabezpečenie: AES (WPA2)
  • Sieťová autentifikácia: PEAP/MS-CHAPv2
  • Certifikát (skomprimované zipom): pem alebo der
  • IP Adresa: DHCP
  • DNS server: DHCP

      !!! Pred spustením aplikácie je potrebné nastaviť si sieťové heslo na stránkach UIS ABAKUS. 
      Stiahnite si návod alebo aplikáciu pre automatické nastavenie Vášho operačného systému: 
       Pre stiahnutie návodu alebo aplikácie môžete použiť aj otvorenú bezdrôtovú sieť Hostia.

   

   

   

  alebo si môžete príslušný manuál sťiahnúť zo stránky:   cat.eduroam.org
  Ako login uvádzajte svoj univerzitný login vrátane domény (meno.priezvisko@ku.sk).