1. Skenovacie pero

  2. Hovoriaci skener Easy Reader

  3. Biofeedback (všeobecne)

  4. Biofeedback (vyšetrenie - screening počas prvého stretnutia)

  5. Biofeedback (praktický tréning dýchania)

  6. Elektronické lupy

  7. Diktafón Eltrinex

  8. Zoomtext

  9. OCR program + Abby Fine Reader

  10. Skenovacia myš

  11. Prenosný skener Iris Scan Book

  12. Čítajúci softvér - Claro Read

  13. Diktovací softvér - Newton dictate

  14. Softvér na tvorbu myšlienkových máp - I mind Up

  16. FM komunikačný systém - DOMINO PRO