Daniel Lysý, pracovník Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy
  "Vyzdvihujem ľudský prístup a rodinné vzťahy. Štúdium ovplyvnilo moje osobné nastavenie a získal som viac, než som čakal."
  Daniel Lysý, pracovník Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy
  Viac informácií
  Pavol Dzivý, salezián, mediálny pracovník
  "Nielen štúdium a internát, ale aj tvorivé stretnutia s mladými mi dotvárali moje poslanie. Vznikli krásne priateľstvá so študentmi, ktoré udržujeme dodnes."
  Pavol Dzivý, salezián, mediálny pracovník
  Viac informácií
  mjr. ThDr. PhDr. PaedDr. Slavko GANAJ, PhD., starší kaplán misie OSN na Cypre, gréckokatolícky kňaz, profesionálny vojak
  "Na základe mojej pozitívnej skúsenosti z pedagogickej fakulty veľmi odporúčam štúdium na Katolíckej univerzite"
  mjr. ThDr. PhDr. PaedDr. Slavko GANAJ, PhD., starší kaplán misie OSN na Cypre, gréckokatolícky kňaz, profesionálny vojak
  Viac informácií
  Samuel Vaterka, kameraman
  "Našiel som tu svoje budúce povolanie, získal všetky odborné vedomosti a v neposlednom rade som osobnostne pookrial. Našiel som tu hodnotovo zmýšľajúcich ľudí so skvelým charakterom."
  Samuel Vaterka, kameraman
  Viac informácií

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška