Ponúkame:

  • vlastný program Moje portfólio na rozvoj profilu študenta pred vstupom na trh práce ocenený Národnou cenou kariérového poradenstva (2014)
  • poradenstvo zamerané na podporu a rozvoj kľúčových kompetencií klienta potrebných pre uplatnenie na trhu práce a pre riadenie vlastnej kariéry
  • poradenstvo pre záujemcov o vzdelávanie
  • poradenstvo pri uchádzaní sa o zamestnanie
  • ponuka voľných pracovných miest a brigád
  • analýza dokumentov v oblasti zamestnanosti
  • rozvoj komunikačných a tzv. mäkkých zručností
  • poradenstvo k uplatneniu sa na trhu práce s rešpektom k doterajšej kvalifikácii klienta, k jeho zdravotnému stavu a obmedzeniam