čestný titul "profesor emeritus" KU

  Katolícka univerzita v Ružomberku udelila čestný titul PROFESOR EMERITUS:

  • prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.                     - udelený 25. mája 2005
  • prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.                - udelený 25. mája 2005
  • prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.                          - udelený 14. apríla 2011
  • prof. dr hab. Adam Plocki                              - udelený 14. apríla 2011
  • prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.       - udelený 30. septembra 2015
  • prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.                 - udelený 1. júla 2020