Teologická fakulta

Teologická fakulta KU, ktorá je situovaná v druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach, pripravuje poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o štúdium humanitných a sociálnych vied. Zabezpečuje zaujímavé kvalifikačné a jazykové kurzy, rôzne kultúrne náboženské a vedecké podujatia. Svoje pracovisko má aj v Spišskej Kapitule. Od vzniku Teologickej fakulty v Košiciach v roku 2003, sa stal jej súčasťou aj Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Ten bol založený ešte v roku 1809, neskôr likvidovaný komunistickou mocou v roku 1950 a obnovený v roku 1994.
Teologická fakulta

Bakalárske štúdium

 • sociálna práca
 • učiteľstvo náboženskej výchovy
 • štúdium rodiny a sociálnej práce

Štúdium spojeného 1. a 2. stupňa

 • katolícka teológia

Magisterské štúdium

 • sociálna práca
 • učiteľstvo náboženskej výchovy

Doktorandské štúdium

 • charitatívna a misijná práca
 • katolícka teológia

Celoživotné vzdelávanie

 • univerzita tretieho veku na TF KU
 • master v teológii manželstva a rodiny
 • master v náboženských vedách
 • rozširujúce, doplnkové pedagogické a rigorózne štúdium

Detailná ponuka štúdia na teologickej fakulte