Teologická fakulta

  Teologická fakulta KU, ktorá je situovaná v druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach, pripravuje poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o štúdium humanitných a sociálnych vied. Zabezpečuje zaujímavé kvalifikačné a jazykové kurzy, rôzne kultúrne náboženské a vedecké podujatia. Svoje pracovisko má aj v Spišskej Kapitule. Od vzniku Teologickej fakulty v Košiciach v roku 2003, sa stal jej súčasťou aj Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Ten bol založený ešte v roku 1809, neskôr likvidovaný komunistickou mocou v roku 1950 a obnovený v roku 1994.
  Teologická fakulta

  Bakalárske štúdium

  • sociálna práca
  • učiteľstvo náboženskej výchovy

  Štúdium spojeného 1. a 2. stupňa

  • katolícka teológia

  Magisterské štúdium

  • sociálna práca
  • učiteľstvo náboženskej výchovy

  Doktorandské štúdium

  • charitatívna a misijná práca
  • katolícka teológia

  Celoživotné vzdelávanie

  • univerzita tretieho veku na TF KU
  • master v teológii manželstva a rodiny
  • master v náboženských vedách
  • rozširujúce, doplnkové pedagogické a rigorózne štúdium

  Detailná ponuka štúdia na teologickej fakulte