Úspechy a ocenenia študentov PF KU

    Významné úspechy a domáce a zahraničné ocenenia študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Úspechy a ocenenia študentov PF KU

    Jedným z prvých úspechov študentov Pedagogickej fakulty KU bol v roku 2007 postup šiestich študentov sociálnej práce do celoslovenského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) s umiestnením na 2. mieste v magisterskom stupni. Jedna z prác získala Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci501. Významný medzinárodný úspech dosiahla v roku 2010 študentka Ivana Štiptová, ktorá sa na majstrovstvách sveta v sudoku a logike umiestnila na 61. mieste. V medzinárodnej interpretačnej súťaži v hre na organe, ktorá sa v tom istom roku konala v Hradci Králové, získal 3. miesto v prvej kategórii Ladislav Onderčin a čestné uznanie v hre na klavíri Zuzana Pišteková. Na II. Kresťanskej študentsko-vedeckej konferencii v Karpatskej kotline, ktorá sa konala v maďarskom Szegede, získala 3. miesto v pastorálnoteologickej sekcii doktorandka Zuzana Adamovská. V rámci študentskej umeleckej činnosti (ŠOUČ) v hre na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve boli ocenení 11 študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na 2. mieste (Mária Ďungelová, Metod Rakár, Veronika Balážecová, Miroslava Šumská), alebo na 3. mieste (Gabriela Stanková, Lucia Paulíková, Martin Ištván, Katarína Bošková), resp. dostali čestné uznanie (Katarína Halajová, Matúš Dzurjanin, Martin Ilko). Celoslovenský úspech dosiahli aj traja študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí na študentskej vedeckej konferencii Geografia Slovenskej republiky získali prvé (Ľubica Blumensteinová) a tretie miesto (Marek Ligas) a cenu študentov (Matúš Magera). Na študentskej vedeckej konferencii Vyučovanie geografie získali prvé tri miesta študenti Pedagogickej fakulty KU Zuzana Dinková a Peter Kadlub, Peter Mičko, Jaroslava Porubänová. Do ŠVOČ sa zapojili študenti sociálnej práce, pričom v magisterskej sekcii obsadili 3. miesto (Bc. Peter Brodňan) a v bakalárskej sekcii získali Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (Marián Brtko)502. V rámci VIII. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v ŠOUČ v hre na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve v roku 2011 boli ocenení siedmi študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na 2. mieste (Gabriela Stanková, Miriam Reichlová) alebo 3. mieste (Martin Ilko, Miroslava Šumská), resp. dostali čestné uznanie (Alžbeta Herdová, Alžbeta Sameliaková, Ivana Vernusová). Na celoslovenskom kole ŠVOČ v odbore geografia KU úspešne reprezentovali študenti Matúš Magera, Lukáš Lach a Peter Kaťo, ktorý bol vyznamenaný Žilinským samosprávnym krajom. Najvýznamnejším športovým úspechom v roku 2011 bola účasť troch študentiek Pedagogickej fakulty KU Evy Kmeťovej, Lucie Stanekovej a Lucie Tetemondovej na 26. ročníku Letnej svetovej univerziády v čínskom Shenzhene, kde sa spolu so svojim družstvom umiestnili na 13. mieste v basketbale žien503. Na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci ŠOUČ v hre na klavíri, hre na organe, štvorručnej hre na klavíri a v sólovom speve boli v roku 2012 ocenení deviati študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na 2. mieste (Michal Kentoš, Jozef Gödri, Martin Ištván) alebo 3. mieste (Andrea Turčáková, Alžbeta Sameliaková, Anaida Novikas, Juraj Duda), resp. dostali čestné uznanie (Gabriela Stan-ková, Martin Dobrovič). Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana bola vyzdvihnutá pôsobivá interpretácia troch študentiek, a to Ingrid Florekovej, Andrey Karcolovej a Márie Sobolčíkovej. Na medzinárodnej klavírnej súťaži Wiosenne spotkania przy fortepianie sa na 3. mieste v štvorručnej hre na klavíri umiestnili Gabriela Stanková, Miricham Reichlová, Alžbeta Herdová a Zoltán Benko. Cenu za interpretáciu skladby G. Faurého získal Zoltán Benko504. V roku 2013 boli na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci ŠOUČ v hre na klavíri, štvorručnej hre na klavíri, hre na organe a v sólovom speve ocenení 13 študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na prvom (Jozef Gödri, Veronika Balážecová), druhom (Martina Capková, Gabriela Stanková, Lýdia Dančová, Jana Krajčovičová, Zuzana Fernezová) a treťom mieste (Gabriela Stanková, Miriam Reichlová, Martin Ilko, Martin Ištván, Peter Pekarčík), resp. dostali čestné uznanie (Alžbeta Sameliaková, Anaida Novikas). Na medzinárodnej interpretačnej súťaži Pedagogických fakúlt Českej republiky sa na 1. mieste v hre na organe umiestnil Martin Ilko a na 3. mieste v hre na klavíri sa umiestnila Gabriela Stanková. Na medzinárodnej klavírnej súťaži II. Wiosenne spotkania przy fortepianie sa na 3. mieste v štvorručnej hre na klavíri umiestnili Gabriela Stanková a Miriam Reichlová. Cenu za interpretáciu skladby B. Martinů získala Gabriela Stanková. Na Česko-Slovenskom kole ŠVOČ KU úspešne reprezentoval študent Mgr. Ján Hruboš, ktorý sa umiestnil na 1. mieste505. Na medzinárodnej interpretačnej súťaži konanej v rámci študentskej umeleckej činnosti v hre na klavíri, hre na organe, sólovom speve a komornom speve boli v roku 2014 ocenení ôsmi študenti Pedagogickej fakulty KU, ktorí sa umiestnili na prvom (Peter Pekarčík, Alžbeta Várošová, Michaela Kopecká), druhom (Michal Kentoš, Peter Čertík, Olga Líšková) a treťom mieste (Henrieta Horváthová, Stanislava Pionteková). Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana bola vyzdvihnutá pôsobivá interpretácia študenta O. Nehilu a Cenu dekanky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove získal P. Pekarčík. Univerzitný spevácky zbor v medzinárodnej konkurencii získal Čestné uznanie na Festivale sakrálnej tvorby Ad gloriam Dei506. Spevácky zbor Schola Cantorum Rosenbergensis získal aj prestížnu Cenu Fra Angelico 2014 za prínos pri tvorbe, šírení a uchovávaní kresťanských hodnôt v kultúre a umení na Slovensku. 

    Spoločnosť KIA Motors Slovakia vyhlásila v októbri 2014 prvý ročník súťaže KIA Innovations Award pre univerzity a vysoké školy na Slovensku. Súťaž bola zameraná na inovačné projekty študentov orientované na automobilový priemysel a jeho produkty. Do súťaže sa zapojili tiež študenti Katedry manažmentu Pedagogickej fakulty KU v Poprade s projektom Čierna skrinka zákazníka zameraným na zvyšovanie kvality popredajných služieb automobilky KIA. V silnej konkurencii prevažne technicky orientovaných projektov z viacerých vysokých škôl v SR bol projekt študentov Jakuba Rožeka a Lukáša Šubjaka ocenený celkovým 2. miestom.

    V roku 2015 získali ocenenia študenti Pedagogickej fakulty KU predovšetkým v oblasti spevu a hudby. Na medzinárodnej speváckej súťaži Moyzesiana 2015 získal Matej Stachera Cenu rektora Prešovskej univerzity v Prešove a Kristína Takáčová Cenu za pôsobivú umeleckú interpretáciu antickej árie. Týmto študentom bolo spolu s Katarínou Urbanovou udelené aj poďakovanie za pôsobivú interpretáciu piesne Mikuláša Moyzesa. Na tej istej súťaži uspela aj Mária Vlasatá, ktorá si odniesla Cenu za pôsobivú umeleckú interpretáciu Vokálne kvarteto. Početné ocenenia získali študenti Pedagogickej fakulty KU aj na medzinárodnej interpretačnej súťaži Študentská umelecká činnosť 2015, a to Peter Pekarčík (2. miesto v hre na organe I. kategória, 3. miesto komorný spev), Peter Čertík (2. miesto v hre na organe I. kategória, 3. miesto sólový spev I. kategória), Mária Pisarčíková (3. miesto v hre na organe I. kategória), Monika Vilhanová (čestné uznanie v hre na organe I. kategória), Zuzana Nogová (čestné uznanie v hre na organe I. kategória), Jozef Štrbka (3. miesto v hre na organe II. kategória), Alžbeta Sameliaková (3. miesto v hre na klavíri II. kategória), Martina Capková (3. miesto v štvorručnej hre na klavíri I. kategória), Ľudmila Hasárová (3. miesto v štvorručnej hre na klavíri I. kategória), Silvia Astrabová (2. miesto v sólovom speve I. kategória), Mária Vlasatá (cena primátora v sólovom speve I. kategória), Henrieta Baldovská (2. miesto v sólovom speve II. kategória), Mária Vandžurová (Cena rektora KU za sólový spev II. kategória, 2. miesto v komornom speve), Alžbeta Várošová (2. miesto v komornom speve), Oľga Líšková (3. miesto v komornom speve).