Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 910

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Vplyv vyučovania etiky v príprave na zdravotnícke povolania

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6

  Aktuálne otázky výskumu humanitných vied IV

  Autor/Kolektív:PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Ďalší autori:Iveta Fiľová, Martina Nebošková, Patrik Hrmo, Samuel Červeňanský, Patrik Griger, Jaroslava Matláková, Tomáš Pastucha, Roman stančo
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978 – 80 – 561 – 1013 – 3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne otázky výskumu humanitných vied IV

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Kohútová, PhD., prof. PhDr. Erich Petlák CSc.
  Ďalší autori:Albín Škoviera
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0673-0

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  BEZPEČNOSŤ DETÍ V DIGITÁLNOM PRIESTORE

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1066-9
  Stiahnuť publikáciu

  BEZPEČNOSŤ DETÍ V DIGITÁLNOM PRIESTORE

  Vybrané state z výtvarnej edukácie I

  Autor/Kolektív:PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1032-4
  Stiahnuť publikáciu

  Vybrané state z výtvarnej edukácie I

  Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike

  Autor/Kolektív:RNDr. Mária Balážová, PhD., doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD., RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., Ing. Dana Blahútová, PhD., Ing. Jozef Macko, PhD.
  Ďalší autori:Eva Záhorská, Jana Ciceková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1094-2
  Stiahnuť publikáciu

  Udržateľný rozvoj vo vzdelávacom procese: Krok za krokom v odbornej problematike