Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 816

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Vplyv vyučovania etiky v príprave na zdravotnícke povolania

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6

  Aktuálne otázky výskumu IV

  Autor/Kolektív:PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Ďalší autori:Iveta Fiľová, Martina Nebošková, Patrik Hrmo, Samuel Červeňanský, Patrik Griger, Jaroslava Matláková, Tomáš Pastucha, Roman stančo
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978 – 80 – 561 – 1013 – 3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne otázky výskumu IV

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Kohútová, PhD., prof. PhDr. Erich Petlák CSc.
  Ďalší autori:Albín Škoviera
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0673-0

  Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole

  Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Nordhausen: Verlag Traugott Bautz
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-3-95948-080-2

  Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein

  Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin : Arbeitstexte für Germanistikstudenten

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-634-3

  Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin : Arbeitstexte für Germanistikstudenten

  Arcibiskup František Kordač: nástin života a díla apologety, pedagoga a politika

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Marek Šmíd
  Rok vydania:2013
  ISBN:ISBN 978-80-244-3371-4

  Arcibiskup František Kordač: nástin života a díla apologety, pedagoga a politika

  Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0364-7

  Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

  Innowacje w badaniach biologicznych

  Autor/Kolektív:Stollárová N
  Rok vydania:2007

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Autor/Kolektív:Martina Krušinská
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-561-0652-5

  Muzilienka hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+

  Zbierka úloh z geometrie

  Autor/Kolektív:Martin Billich - Marián Trenkler
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0058-5

  Zbierka úloh z geometrie
  Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku

  Pavlove listy z väzenia

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-89120-36-9

  Pavlove listy z väzenia
  EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 1

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová, Barbora Kováčová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0775-1
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Kauza prednostného očkovania cez prizmu diskurzívnej analýzy, (s. 311-324)

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-223-5250-5

  Evanjelizácia mladých v kontexte médií

  Autor/Kolektív:PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89602-65-0

  Evanjelizácia mladých v kontexte médií

  Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Michaela Šavrchonová, Angela Almášiová
  Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Belianum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80557-1798-2

  Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Biological autoluminescence as a noninvasive monitoring tool for chemical and physical modulation of oxidation in yeast cell culture

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Teplan, M., Chafai, D.E., Radil, R., Cifra, M.
  Vydavateľstvo:Scientific Reports, 11(1), 2021, p. 1-11. Springer Nature. Nature Publishing Group
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN (online) 2045-2322.