Útvar prorektora pre vedu a umenie

  Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

  (vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

  Vydavateľstvo VERBUM

  Univerzitná knižnica

  Vedúci pracovník knižnice:

  Oddelenie výpožičiek:

  Mgr. Dana Kočibálová

  evidencia publikačnej / umeleckej činnosti

  PaedDr. Darina Obušeková, PhD.

  Evidencia publikačnej / umeleckej činnosti

  Oddelenie budovania a ochrany fondov:

  IT Helpdesk: