Zakončenie programu Príroda a človek

  Zakončenie programu Príroda a človek

  Dňa 11. mája 2022 poslucháči 2. ročníka vzdelávacieho programu Príroda a človek zakončili výučbu na Univerzite tretieho veku netradične – prechádzkou v prírode, ktorou ich sprevádzal...
  Poslucháči UTV v prírode

  Poslucháči UTV v prírode

  Poslucháči Univerzity tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku zažili vo štvrtok 21. 04. 2022 nezabudnuteľnú prednášku.
  Organizačné zabezpečenie priebehu a ukončenia vzdelávania na UTV KU v Ružomberku

  Organizačné zabezpečenie priebehu a ukončenia vzdelávania na UTV KU v Ružomberku

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s infekciou COVID-19 bolo Príkazom rektora KU v Ružomberku od 10. marca 2020 prerušené vzdelávanie na UTV, resp. bolo zmenené z prezenčného na...
  Aktuálne aktivity UTV

  Aktuálne aktivity UTV

  Poradenské centrum na Katolíckej univerzite v Ružomberku v posledných dňoch usporiadalo pre poslucháčov univerzity tretieho veku dve aktivity.
  Výučba na UTV hravou formou

  Výučba na UTV hravou formou

  Vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku na KU v Ružomberku nemusí byť vždy iba o prednáškach.
  Darujte vzdelávanie na UTV Vašim blízkym

  Darujte vzdelávanie na UTV Vašim blízkym

  Katolícka univerzita v Ružomberku Vám ponúka možnosť výberu originálneho darčeka pre Vašich blízkych.