Organizačné zabezpečenie priebehu a ukončenia vzdelávania na UTV KU v Ružomberku

Organizačné zabezpečenie priebehu a ukončenia vzdelávania na UTV KU v Ružomberku

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s infekciou COVID-19 bolo Príkazom rektora KU v Ružomberku od 10. marca 2020 prerušené vzdelávanie na UTV, resp. bolo zmenené z prezenčného na...
Aktuálne aktivity UTV

Aktuálne aktivity UTV

Poradenské centrum na Katolíckej univerzite v Ružomberku v posledných dňoch usporiadalo pre poslucháčov univerzity tretieho veku dve aktivity.
Výučba na UTV hravou formou

Výučba na UTV hravou formou

Vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku na KU v Ružomberku nemusí byť vždy iba o prednáškach.