Teologická fakulta - deň otvorených dverí

    Teologická fakulta KU, ktorá je situovaná v druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach, pripravuje poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o štúdium humanitných a sociálnych vied. Zabezpečuje zaujímavé kvalifikačné a jazykové kurzy, rôzne kultúrne náboženské a vedecké podujatia. Svoje pracovisko má aj v Spišskej Kapitule.

    Kontaktnou osobou počas Virtuálneho "Dňa otvorených dverí" je  ThLic. Ondrej Lazúr, PhD., mail: ondrej.lazur@ku.sk, ktorému môžte klásť otázky priamo do skupiny TF KU na facebooku.