Kontakt

  Pri návšteve kancelárie Referátu Univerzity tretieho veku je potrebné dodržiavať hygienické predpisy – rúško alebo iná ochrana horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk pred vstupom a odstup.

  Kontaktná adresa pre Ružomberok:

  Katolícka univerzita v Ružomberku – UTV

  Hrabovská cesta 1A

  034 01 Ružomberok

  Kontaktná adresa pre Košice:

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Teologická Fakulta KU - UTV

  Hlavná 89

  041 21 Košice

   

  Koordinátori Univerzity tretieho veku:

  Ružomberok:

   

  Košice:

  doc. PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent