Kontakt

    Pri návšteve kancelárie Referátu Univerzity tretieho veku je potrebné dodržiavať hygienické predpisy – rúško alebo iná ochrana horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk pred vstupom a odstup.

    Kontaktná adresa pre Ružomberok:

    Katolícka univerzita v Ružomberku – UTV

    Hrabovská cesta 1A

    034 01 Ružomberok

    Kontaktná adresa pre Košice:

    Katolícka univerzita v Ružomberku

    Teologická Fakulta KU - UTV

    Hlavná 89

    041 21 Košice

     

    Koordinátori Univerzity tretieho veku:

    Ružomberok:

    Mgr. Andrej Ružička

    Referent, Nepedagogický zamestnanec

     

    Košice:

    doc. PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.

    Vysokoškolský učiteľ, Docent