Zákazky podľa § 9, ods.9 v mesiaci december 2013

  P. č.

  Predmet zákazky

  CPV kód

  Lehota dodania

  Lehota na PP

  Termín zadávania zákazky

  Prílohy

  Termín zadania zákazky

  Pracovisko/

  Miesto dodania

  1

  Elektroinštalačný materiál pre potreby údržby KU v Ružomberku r. 2014

   31500000-1

  44320000-9      

  r. 2014

  18.12.2013

   9:00 h

  10.12.2013

  Výzva

  Príloha č. 1

  r. 2014

  KU v Ružomberku vrátane jej súčastí

  2

  Maliarsky materiál pre potreby údržby KU v Ružomberku r. 2014

  37820000-2

  44800000-8

  r. 2014

  18.12.2013

  9:00 h

  10.12.2013

  Výzva

  Príloha č. 1

  r. 2014

  KU v Ružomberku vrátane jej súčastí

  3

  Stavebný materiál pre potreby údržby KU v Ružomberku r. 2014

  44111000-1

  r. 2014

  18.12.2013

   9:00 h

  10.12.2013

  Výzva

  Príloha č. 1

  r. 2014

  KU v Ružomberku vrátane jej súčastí

  4

  Vodoinštalačný materiál pre potreby údržby KU v Ružomberku r. 2014

  39370000-6

  44115220-7 

  r. 2014

  18.12.2013

  9:00 h

  10.12.2013

  Výzva

  Príloha č. 1

  r. 2014

  KU v Ružomberku vrátane jej súčastí

  5

  Interiérové žalúzie pre vybrané miestnosti Univerzitnej knižnice KU

  39515440-1   

  január 2014

  16.12.2013

  15:00 h

  16.12.2013

  Výzva

  január 2014

  UK KU, Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok

  6

  Služby prania a čistenia pre potreby KU v Ružomberku r. 2014

  98310000-9  

  r. 2014

  16.12.2013

  15:00 h

  11.12.2013

  Výzva

  Príloha č. 1

  r. 2014

  KU v Ružomberku vrátane jej súčastí

  7

  Poskytovanie právnych služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku v r. 2014

   7900000-5

  r. 2014

  18.12.2013 15:00 h

  15.12.2013
  Výzva
  Príloha č. 1
   

  r.2014

  KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok

  8

  Reklamné predmety

  22460000-2

  január 2014 18.12.2013 15:00 h 15.12.201

  Výzva

  Príloha č. 1

  január 2014

  KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok