Dobíjanie kreditu na stravu

  Nabíjanie čipových kariet pre denných študentov a doktorandov na stravu je možné realizovať:

  1. v hotovosti na UaSZ:

  Utorok:       7:00 - 11:00 h  a 12:00 - 13:30 h
  Štvrtok:       7:00 - 11:00 h  a 12:00 - 13:30 h

  Minimálna čiastka na dobitie ISIC karty v hotovosti je 10 €

   

  2. cez Internet-banking:

  Študent zadáva nasledovné údaje:
  IBAN:  SK34 8180 0000 0070 0037 4039
  Variabilný symbol :  190200
  Špecifický symbol :  AbId - Abakus ID (nájdete ho vo svojom informačnom systéme AiS2 NÁVOD: TU)
  Predmet:   meno a priezvisko


  Pre rýchle vytvorenie platby môžete použiť Váš personalizovaný Pay by square obrázok s možnosťou úpravy požadovanej sumy dobitia, ktorý je umiestnený v stracovacom systéme študenta v záložke dobíjanie kreditu.

  Doba trvania bankového prevodu je 2-3 pracovné dni. Minimálna možná čiastka na dobitie je 1 €, maximálne 100 €.
  Ak je stravník držiteľom študentskej a zároveň aj zamestnaneckej karty, v prípade dobitia kreditu cez IB bude kredit pripísaný na študentské stravné konto.
  V prípade nutnosti vyhľadávania platby (t.j. nesprávne zadané údaje platby) je účtovaný sankčný poplatok 2 €.

  POZOR - NEPOSIELAJTE platbu cez internet banking, ak ešte nemáte vyrobený Váš PREUKAZ !!!
  Kredit sa nebude mať kam zaučtovať.