Útvar prorektora pre vzdelávanie

  Referát pre vzdelávanie a akreditáciu

  Mgr. Andrej Ružička

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Poradenské centrum KU

  Mgr. Janka Hofmanová

  Referentka Poradenského centra KU, Nepedagogická zamestnankyňa

  Mgr. Zuzana Dérerová

  referentka psychologického poradenstva, Nepedagogická zamestnankyňa

  Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  PhDr. Jana Bachanová
  jana.bachanova[zavinac]ku.sk
  +421 948 321 822

  Mgr. Katarína Markovičová , PhD. (momentálne na materskej dovolenke)
  poradna[zavinac]ku.sk
  katarina.markovicova[zavinac]ku.sk
  +421 918 337 410

  Mgr. Martina Šavolová (momentálne na materskej dovolenke)
  martina.savolova[zavinac]ku.sk
  +421 917 224 662