Útvar prorektora pre vzdelávanie

Referát pre vzdelávanie a akreditáciu

Poradenské centrum KU

Mgr. Janka Hofmanová

Referentka Poradenského centra KU, Nepedagogická zamestnankyňa

Mgr. Zuzana Dérerová

referentka psychologického poradenstva, Nepedagogická zamestnankyňa

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

PhDr. Jana Bachanová
jana.bachanova[zavinac]ku.sk
+421 948 321 822

Mgr. Katarína Markovičová , PhD. (momentálne na materskej dovolenke)
poradna[zavinac]ku.sk
katarina.markovicova[zavinac]ku.sk
+421 918 337 410

Mgr. Martina Šavolová (momentálne na materskej dovolenke)
martina.savolova[zavinac]ku.sk
+421 917 224 662