Útvar prorektora pre vzdelávanie

  Referát pre vzdelávanie a akreditáciu

  Mgr. Janka Hofmanová

  Nepedagogická zamestnankyňa

  Poradenské centrum KU

  doc. Juraj Holdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  PhDr. Jana Bachanová
  jana.bachanova[zavinac]ku.sk
  +421 948 321 822

  Mgr. Martina Šavolová (momentálne na materskej dovolenke)
  martina.savolova[zavinac]ku.sk
  +421 917 224 662