Poradenské centrum

Poskytuje našim študentom a absolventom komplexné poradenstvo a podporu v rôznych životných situáciách
Poradenské centrum

Súčasťou služieb poradenského centra je aj SOS linka psychologickej pomoci

+421 917 224 662

a všeobecné dištančné poradenstvo prostredníctvom adresy: poradna@ku.sk

Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami

Kvalita poskytovaných služieb

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý sme pripravili kvôli skvalitneniu služieb Poradenského centra KU.

DOTAZNÍK

Ako úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium

Ako úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium

Predstavujeme niekoľko tipov a odporúčaní, ako si štúdium na vysokej škole uľahčiť a užiť. Pracovníčky Poradenského
centra pripravili pre vysokoškolských študentov príručku s názvom Zdolaj výšku, ktorá ti pomôže zvládnuť tvoje problémy.

Ako zvládnuť výšku

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška