Projekty

  Počet nájdených projektov: 85

  Laryngeal patterns in synchrony and diachrony

  Číslo projektu:NKFIH 142498 Doba riešenia projektu:1. Okt 2022 - 31. Aug 2026
  Vedúci projektu:Dr. Péter Szigetvári (ELTE, Budapest)

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie II.

  Číslo projektu:004KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  KEGA

  Media Literacy: Essential Competence for European Digital Citizenship

  Číslo projektu:Jean Monnet Chair: Project 101047851, Europea Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Postmodernizmus a anglofónne literatúry

  Číslo projektu:VEGA 1/0758/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Jaroslav Kušnír, PhD.

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Číslo projektu:VEGA 1/0433/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Číslo projektu:312011BHC2 Doba riešenia projektu:18. Nov 2021 - 30. Jún 2023
  Vedúci projektu:PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

  Hlavným cieľom projektu je aktualizácia vnútorného systému kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), v súlade so štandardami pre vnútorný systém, vydanými SAAVŠ. Pre naplnenie tohto cieľa sa predpokladá zapájanie pracovníkov...

  ERASMUS+ Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Okt 2024

  Erasmus+

  ERASMUS+ Promoting knowledge-sharing culture in Learning organisations (KNOWLO)

  Číslo projektu:2021-1-LV01-KA2020-VET-000029991 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Jan 2024

  Erasmus+

  Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému kód výzvy

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2021 - 31. Júl 2023

  kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

  Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenka v dlhom 19. storočí

  Číslo projektu:VEGA 1/0397/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Ján Golian, PhD.

  Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti

  Číslo projektu:VEGA, 1/0203/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Regionálne dejiny (metodológia a prax)

  Číslo projektu:FnPV č. 9/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Všeobecné dejiny (do roku 1492)

  Číslo projektu:FnPV č. 10/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Číslo projektu:FnPV č. 8/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Faith & Freedom

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Donor: Nanovic Institute, University of Notre Dame (Indiana, USA)

  ERASMUS+ Psychological professionalization of the teaching staff

  Číslo projektu:2020-1-PL01-KA202-082063 Doba riešenia projektu:1. Dec 2020 - 30. Nov 2022

  ERASMUS MUNDUS - European Joint Master in Social Work with Children and Youth (ESWOCHY)

  Číslo projektu:619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MOB Doba riešenia projektu:1. Nov 2020 - 30. Nov 2026
  Vedúci projektu:Mgr. Daniel Markovič, PhD.

  Erasmus Mundus

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF)...

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej...

  Theoretical and laboratory linguistics

  Číslo projektu:TKP2020-NKA-11 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Okt 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Balázs Surányi, DSc. (PPKE, Budapest)