Projekty

  Počet nájdených projektov: 26

  ERASMUS+ Programme Framework Agreement No. 2020-1-PL01-KA202-082063

  Číslo projektu:2020-1-PL01-KA202-082063 Doba riešenia projektu:1. Dec 2020 - 30. Nov 2022

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej...

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF)...

  Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov

  Číslo projektu:312010Z19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Projekt ESF - OPĽZ - MŠVVŠ SR realizovaný na TF KU 2020-2023

  Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464. Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023

  Praktické postupy pre zdravotníckych záchranárov učebnica, workbook a multimediálne DVD

  Číslo projektu:015KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021

  2018 - 2021 KEGA Projekt č. 015KU-4/2018

  Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčné učebnice

  Číslo projektu:007KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021

  2018 - 2021 KEGA Projekt č. 007KU-4/2018

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

  Číslo projektu:020KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

  Číslo projektu:APVV-17-0564 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2018

  V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

  Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

  Číslo projektu:1/0035/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

  Číslo projektu:1/0638/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

  Číslo projektu:1/0287/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID#57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:Pavol Labuda, PhD., prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.

  Číslo projektu:VEGA (2016–2019) Doba riešenia projektu:1. Sept 2016 - 30. Jún 2019

  Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien

  Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.

  Číslo projektu:029KU-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.

  Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

  Číslo projektu:002KU-2-3/2016 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2017

  2016 - 2017 MŠVVaŠ SR Projekt č. 002KU-2-3/2016

  Pharmakon, Pharmakos: The Spectres of Medicine

  Číslo projektu:15/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 1. Jan 2016
  Vedúci projektu:David Levente Palatinus

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:Pavol Labuda

  Quality of cardiopulmonary resuscitation education in nursing and paramedic stuff

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2017

  2013 - 2017 Fundation of European Economic Interest Grouping, Brusel, 2013