Projekty

  Počet nájdených projektov: 176

  Social work and Pastoral service in the light of the 21st century (Sociálna práca a pastoračná služba vo svetle 21. storočia)

  Číslo projektu:ZML 001198/2023 RE Doba riešenia projektu:1. Dec 2023 - 30. Nov 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., José Garcia Martin

  Španielsko – slovenský medzinárodný vedecký výskumný projekt sa uskutočňuje na TI SK v spolupráci s profesorom José Garcia Martinom

  Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Číslo projektu:VEGA 1/0620/23 Doba riešenia projektu:30. Nov 2023 - 30. Nov 2025
  Vedúci projektu:SL.Lic. Andrej Krivda, PhD.

  Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Sociálna práca založená na morálnych hodnotách - inovácia študijného programu

  Číslo projektu:KEGA 011KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Okt 2023 - 30. Jún 2025
  Vedúci projektu:prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

  Projekt sa zameriava na analýzu najvýznamnejších slov v Tanachu, ktoré interpretuje v zornom uhle etickej argumentácie.

  Summer school for journalism students

  Číslo projektu:12320036 Doba riešenia projektu:15. Sept 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Summer school for journalism students

  Číslo projektu:12320036 Doba riešenia projektu:15. Sept 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  European Perspectives on Climate, Conflict and Migration/ Európske pohľady na klímu, konflikt a migráciu (EUPECCOM)

  Číslo projektu:101127675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  European Perspectives on Climate, Conflict and Migration/ Európske pohľady na klímu, konflikt a migráciu (EUPECCOM)

  Číslo projektu:101127675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Erasmus+ Creating the Network of Excellent ULCA Schools (NELCA)

  Číslo projektu:2023-1-SK01-KA220-HED-000158697 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2026
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  (Project on the resilience and recovery of Scout communities in Slovakia across three bans in the 20th century)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  (Project on the resilience and recovery of Scout communities in Slovakia across three bans in the 20th century)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40742686 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  (Project on Tomislav Kolakovic Poglajen, the Rodina movement, the Fatima Community, and the secret underground Church in post-WWII Slovakia)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40742686 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  (Project on Tomislav Kolakovic Poglajen, the Rodina movement, the Fatima Community, and the secret underground Church in post-WWII Slovakia)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779945 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:doc. Victor Khroul, Ph.D.

  (project on underground Catholic press communities)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779945 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:doc. Victor Khroul, Ph.D.

  (project on underground Catholic press communities)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40468037 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  (Project on the Word of Life youth group that met in Šaľa under the Communist regime and how this community connects to the broader Focolare Movement and Mariapoli meetings.)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40468037 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  (Project on the Word of Life youth group that met in Šaľa under the Communist regime and how this community connects to the broader Focolare Movement and Mariapoli meetings.)

  Multimediálna platforma prevencie vzniku látkových a nelátkových závislostí pre učiteľov a ďalšie pomáhajúce profesie v prostredí školy

  Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Pracovné zdroje a požiadavky ako prediktory vyhorenia v učiteľskej profesii (validizácia výskumného nástroja Burnout Assessment Tool)

  Číslo projektu:VEGA 1/0106/23 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Stelesnená skúsenosť s využitím art action ll. – proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

  Číslo projektu:KEGA 001KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Tvorba podcastovej relácie o dejinách a kultúre neskorej antiky

  Číslo projektu:005KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Creating a podcast serial about the history and culture of late antiquity