Projekty

  Počet nájdených projektov: 179

  ‘Incomplete’ linguistic systems in a theoretical and experimental linguistic approach

  Číslo projektu:PPKE-BTK-KUT-23-2 Doba riešenia projektu:1. Jan 2024 - 31. Dec 2026
  Vedúci projektu:Balázs Surányi, DSc MAE

  Social work and Pastoral service in the light of the 21st century (Sociálna práca a pastoračná služba vo svetle 21. storočia)

  Číslo projektu:ZML 001198/2023 RE Doba riešenia projektu:1. Dec 2023 - 30. Nov 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., José Garcia Martin

  Španielsko – slovenský medzinárodný vedecký výskumný projekt sa uskutočňuje na TI SK v spolupráci s profesorom José Garcia Martinom

  Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Číslo projektu:VEGA 1/0620/23 Doba riešenia projektu:30. Nov 2023 - 30. Nov 2025
  Vedúci projektu:SL.Lic. Andrej Krivda, PhD.

  Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Sociálna práca založená na morálnych hodnotách - inovácia študijného programu

  Číslo projektu:KEGA 011KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Okt 2023 - 30. Jún 2025
  Vedúci projektu:prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

  Projekt sa zameriava na analýzu najvýznamnejších slov v Tanachu, ktoré interpretuje v zornom uhle etickej argumentácie.

  Summer school for journalism students

  Číslo projektu:12320036 Doba riešenia projektu:15. Sept 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Summer school for journalism students

  Číslo projektu:12320036 Doba riešenia projektu:15. Sept 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  European Perspectives on Climate, Conflict and Migration/ Európske pohľady na klímu, konflikt a migráciu (EUPECCOM)

  Číslo projektu:101127675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  European Perspectives on Climate, Conflict and Migration/ Európske pohľady na klímu, konflikt a migráciu (EUPECCOM)

  Číslo projektu:101127675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) na KU RK

  Číslo projektu:09I03-03-V02-00041 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026

  Erasmus+ Creating the Network of Excellent ULCA Schools (NELCA)

  Číslo projektu:2023-1-SK01-KA220-HED-000158697 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2026
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  (Project on the resilience and recovery of Scout communities in Slovakia across three bans in the 20th century)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  (Project on the resilience and recovery of Scout communities in Slovakia across three bans in the 20th century)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40742686 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  (Project on Tomislav Kolakovic Poglajen, the Rodina movement, the Fatima Community, and the secret underground Church in post-WWII Slovakia)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40742686 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  (Project on Tomislav Kolakovic Poglajen, the Rodina movement, the Fatima Community, and the secret underground Church in post-WWII Slovakia)