Referentka Poradenského centra

Mgr. Janka Hofmanová

Referentka Poradenského centra KU, Nepedagogická zamestnankyňa

oblasť pôsobenia:

 • poradenstvo pri prvom kontakte - komplexné zaisťovanie procesu kontaktnej práce –
  vedenie prvotného rozhovoru so záujemcom o služby PC KU, identifikácia individuálnych
  potrieb klienta a následné prispôsobenie poradenských a podporných služieb zisteným
  potrebám;
 • sociálno-právne poradenstvo - oboznámenie klientov s ich právami a povinnosťami
  poradenstvo ohľadom klientovej finančnej situácie;
 • poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami - vyhotovovanie návrhov podpory
  pri štúdiu, počas štúdia a pri štátnych skúškach, zabezpečovanie zapisovateľského
  servisu, príprava dohôd pre študentov;
 • administratívne služby spojené s chodom Poradenského centra;

 

Referentka psychologického poradenstva

Mgr. Zuzana Dérerová

referentka psychologického poradenstva, Nepedagogická zamestnankyňa

oblasť pôsobenia:

 • online psychologické poradenstvo prostredníctvom e-mailovej
  pošty psychologickaporadna[zavinac]ku.sk ;
 • poskytovanie krízovej intervencie prostredníctvom SOS linky pre študentov;
 • pomoc a podpora v plánovaní, efektívnom učení sa, pri problémoch vo vzťahoch, pri
  zameraní sa na sebarozvoj, sebapoznávanie, rozvoj komunikačných schopností,
  podnecovanie samostatnosti aj spolupráce;
 • pri zvýšenej psychickej záťaži, prežívaní napätia a v období ťažkých životných aj osobných
  zmien;
 • pri zameraní sa na individuálne potreby všetkých študentov spojené s psychologickým
  poradenstvom;
 • organizovanie online stretnutí so študentmi zo zahraničia, organizovanie preventívnych a
  podporných osvetových aktivít a diskusií v podobe online seminárov;
 • individuálne aj skupinové konzultácie a stretnutia; 

 

Externý psychológ Poradenského centra

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • ťažkosti so zvládaním stresu
 • ťažkosti s trémou
 • ťažkosti so zvládaním emócií
 • ťažkosti s pozornosťou
 • ťažkosti s učením, so sústredením sa
 • ťažkosti s pamäťou
 • ťažkosti s relaxáciou a uvoľnením
 • ťažkosti s obťažujúcimi myšlienkami
 • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
 • ťažkosti s presadením sa v spoločnosti iných
 • ťažkosti so zvládaním strachu a rôznych úzkostí
 • ťažkosti s obavou z nových vecí
 • ťažkosti s únikom pred riešením problémov
 • ťažkosti s nerozhodnosťou
 • ťažkosti s určením priorít
 • ťažkosti s časom
 • ťažkosti s ukončením nejakej činnosti

Externý psychológ Poradenského centra

PhDr. Jana Bachanová
kontakt: jana.bachanova[zavinac]ku.sk
+421 948 321 822

oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

 • ťažkosti s komunikáciou
 • ťažkosti s vyjadrovaním vlastných pocitov
 • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
 • ťažkosti so zvládaním konfliktov
 • ťažkosti so zvládaním hnevu a iných emócií
 • ťažkosti s prácou pod náporom
 • ťažkosti so slabou odolnosťou voči záťaži
 • ťažkosti s učením, so sústredením sa
 • ťažkosti s pamäťou
 • ťažkosti s motiváciou
 • ťažkosti s plánovaním
 • ťažkosti s riešením partnerských problémov
 • ťažkosti s hľadaním vnútornej rovnováhy
 • ťažkosti s hľadaním vlastnej identity
 • ťažkosti vo vzťahoch

 

Mgr. Katarína Markovičová , PhD.
Koordinátorka Poradenského centra
kontakt: poradna[zavinac]ku.sk
+421 918 337 410
momentálne na materskej dovolenke


Mgr. Martina Šavolová (Medžová)
Interná psychologička
kontakt: martina.savolova[zavinac]ku.sk
+421 918 722 085
momentálne na materskej dovolenke