Stravovanie

    Študenti sa môžu výhodne stravovať v jedálnach Katolíckej univerzity, kde majú na výber z viacerých druhov obedov, minútkovej reštaurácie a večerí. Jedlo môžu dostať aj v balenej forme a konzumovať neskôr.
    Stravovanie