Spoločnosť Profesia plánuje spustiť sériu vzdelávacích prednášok pre študentov vysokých škôl, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie.
  Zameranie prednášok je koncipované tak, aby účastníkov pripravili na vstup na trh práce. Informácie o programe sa nachádzajú na tejto webovej stránke: https://sluzby.profesia.sk/profesia-bez-prekazok.
   
  Študenti sa do programu môžu zapojiť vyplnením vstupného (prihlasovacieho) dotazníka.
  Program je určený pre študentov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
  - sú študentami minimálne 3. ročníka bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia alebo doktorandského štúdia
  - sú evidovaní vysokou školou ako študenti so špecifickými potrebami