Prečo študovať na Katolíckej univerzite

  Formujeme myseľ i srdce

  Univerzita sa v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície usiluje o kvalitné vzdelávanie a vedu, ktoré sú zamerané na integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti

  Vysoká kvalita vyučovacieho procesu

  Podľa posledného hodnotenia ARRA sa fakulty Katolíckej univerzity umiestnili v celoslovenskom porovnaní na prvých miestach v kategórii Vzdelávanie.  Na vyučovacom procese sa tiež podieľajú odborníci z praxe a prepájajú ho s cvičeniami z reálneho života.

  Fakulty Katolíckej univerzity

  Vysoká kvalita vyučovacieho procesu
  Individuálny prístup a štúdium v rodinnej atmosfére

  Individuálny prístup a štúdium v rodinnej atmosfére

  Výhodou štúdia na Katolíckej univerzite je zážitok zo štúdia v malých skupinách. Keďže fakulty prijímajú menšie počty uchádzačov, cvičenia a semináre prebiehajú v malých skupinách, v ktorých je intenzívnejšia skupinová dynamika a viac príležitostí pre spätnú väzbu.

  Príbehy úspešných absolventov

  Sloboda v ponuke odborov a kombinácií

  Pri výbere štúdia a odboru nemusíte byť viazaní napr. pevnými dvojkombináciami. Na Katolíckej univerzite si môžete slobodne vybrať. Študujte to, čo vás baví.

  Ponuka štúdia

  Sloboda v ponuke odborov a kombinácií
  Špičkové vybavenie, moderný kampus a zaručené ubytovanie

  Špičkové vybavenie, moderný kampus a zaručené ubytovanie

  Vyučovanie prebieha v špičkových priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.

  Moderný kampus

  Žijeme v akademickej komunite

  Realizátorom voľnočasových aktivít je Univerzitné pastoračné centrum, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia. Poskytuje duchovné sprevádzanie, kapláni centra slávia sväté omše.

  Študentský život

  Žijeme v akademickej komunite
  Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk.  Liptov je slovenskou turistickou destináciou č. 1 v zime aj v lete. Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných mestách.

  Krásy mesta Ružomberok

  Zmeňte svoj život a posuňte sa vpred

  Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

  Možnosti štúdia na KU

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška