Prečo študovať na Katolíckej univerzite

Formujeme myseľ i srdce

Univerzita sa v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície usiluje o kvalitné vzdelávanie a vedu, ktoré sú zamerané na integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti

Vysoká kvalita vyučovacieho procesu

Podľa posledného hodnotenia ARRA sa fakulty Katolíckej univerzity umiestnili v celoslovenskom porovnaní na prvých miestach v kategórii Vzdelávanie.  Na vyučovacom procese sa tiež podieľajú odborníci z praxe a prepájajú ho s cvičeniami z reálneho života.

Fakulty Katolíckej univerzity

Vysoká kvalita vyučovacieho procesu
Individuálny prístup a štúdium v rodinnej atmosfére

Individuálny prístup a štúdium v rodinnej atmosfére

Výhodou štúdia na Katolíckej univerzite je zážitok zo štúdia v malých skupinách. Keďže fakulty prijímajú menšie počty uchádzačov, cvičenia a semináre prebiehajú v malých skupinách, v ktorých je intenzívnejšia skupinová dynamika a viac príležitostí pre spätnú väzbu.

Príbehy úspešných absolventov

Sloboda v ponuke odborov a kombinácií

Pri výbere štúdia a odboru nemusíte byť viazaní napr. pevnými dvojkombináciami. Na Katolíckej univerzite si môžete slobodne vybrať. Študujte to, čo vás baví.

Ponuka štúdia

Sloboda v ponuke odborov a kombinácií
Špičkové vybavenie, moderný kampus a zaručené ubytovanie

Špičkové vybavenie, moderný kampus a zaručené ubytovanie

Vyučovanie prebieha v špičkových priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.

Moderný kampus

Žijeme v akademickej komunite

Realizátorom voľnočasových aktivít je Univerzitné pastoračné centrum, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia. Poskytuje duchovné sprevádzanie, kapláni centra slávia sväté omše.

Študentský život

Žijeme v akademickej komunite
Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

Rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk.  Liptov je slovenskou turistickou destináciou č. 1 v zime aj v lete. Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných mestách.

Krásy mesta Ružomberok

Zmeňte svoj život a posuňte sa vpred

Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

Možnosti štúdia na KU

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška