Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku v študijnom odbore Rádiologická technika